Gå til hovedindhold
207

Kontorchef for administration og økonomi i Uddannelsesstyrelsen

Uddannelsesstyrelsen søger kontorchef
Har du lyst til at stå i spidsen for en administration og økonomi i Uddannelsesstyrelsen i udvikling og har du erfaring med regnskab indenfor selvstyret? Så er du måske vores nye kontorchef!


Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation, der arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau, kommunerne, efterskoleophold  samt udvikling og produktion. Kontorchefstillingen i Uddannelsesstyrelsen er derfor et udfordrende job, der stiller krav til både systematik, fokusering og evnen til at se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med de forskellige institutioner, og hvordan dette fortsat kan optimeres.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Personaleledelse og ansvar for den daglige drift af afdelingen
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Sikring af kvalitet af styrelsens sagsgange
 • Økonomi og budgetstyring ud fra den årlige budgetramme for styrelsen
 • Udarbejdelse af regnskabsinstruks og inventarliste
 • Varetage samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere
 • Medvirke til udarbejdelsen af strategiplan for styrelsens drift og udvikling

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

Faglige kvalifikationer:

 • Har en relevant faglig uddannelse
 • Har ledelseserfaring (evt. faglig ledelse)
 • Har erfaring inden for det personaleadministrative område
 • Har erfaring med regelsættet for regnskab og lønområdet inden for den offentlige forvaltning

Personlige kvalifikationer:

 • Du er tålmodig og formår, at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du formår at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænkte langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling.
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du behersker det grønlandske sprog og dansk i skrift og tale
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med folkeskole, efterskoler, højskoler, og som nyt driftsopgaver på gymnasieområdet. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau. 

Ansøgningsfrist: 07.04.2023

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291 og årligt Kr. 603.492.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning