Gå til hovedindhold
169

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef – Infrastrukturafdelingens maritime kontor

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og nu kan du komme med på holdet!

Vi søger en kontorchef med administrative kompetencer, der har lyst til sparring med kontorets og afdelingens fagspecialister. Infrastrukturafdelingen har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt.
Det maritime kontor udgør konkret Selvstyrets centrale havnemyndighed og er sektoransvarlig for renovering og vedligehold af Selvstyrets havneanlæg i hele landet. Derudover varetager kontoret søfartsområdet, hvilket giver opgaveløsningen en bred international profil samt en udpræget tværdepartemental berøringsflade med de øvrige Departementer i Grønlands Selvstyre og i Danmark.

Stillingen befinder sig i feltet mellem ledelse af juridiske og administrative processer med kontraktstyring samt udmøntning af Naalakkersuisuts politiske målsætninger, der nyder offentlighedens bevågenhed.

Stillingsbeskrivelse
Det maritime kontor hører under afdelingen for infrastruktur, som udgør én af fire afdelinger i Departementet for Boliger og Infrastruktur. Kontoret udgør et ud af to kontorer i afdelingen.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt ”til lands, til vands og i luften” og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet samt land- og søtransport.

Infrastrukturafdelingen favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt, og hvor en velfungerende infrastruktur er helt essentiel.

Infrastrukturafdelingens opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og er afgørende for realiseringen af landets vækstpotentiale.

Vi leder efter en kontorchef, der kan lede og sparre med kontorets medarbejdere omkring analytiske, tekniske, og administrative spørgsmål. Herunder også gerne juridiske, økonomiske og politiske spørgsmål.
Derudover medvirker kontorchefen sammen med andre til at styrke det tværgående arbejde på tværs af infrastrukturområderne.

Er du god til at sikre fremdrift i opgaveløsning, til at lave løbende prioritering af ressourcer og opgaver i forhold til den gældende politiske dagsorden og til faglig sparring med kolleger og ledelse, så er du måske den rette til jobbet.

Infrastrukturafdelingen består af dygtige medarbejdere med selvstændig opgaveløsning og ansvar for egne opgaver og økonomi. Det vil være din opgave sammen med kontorets medarbejdere at tilvejebringe og kvalificere et solidt grundlag, hvorpå afdelingschefen kan rådgive politiske beslutningstagere.

Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Omgangstonen er uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi søger som udgangspunkt en kandidat med akademisk baggrund på kandidatniveau, og gerne nogle års erfaring fra politisk ledede organisationer med finanslovsproces. Den ideelle kandidat har endvidere erfaring med det maritime område. Kan du tale grønlandsk vil det være en fordel, men det er ikke et krav.

Vi glæder os til at høre fra dig og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for Naalakkersuisut i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36)

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 timer årligt og 80 timer i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning