Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Børnehjemmet Uummannaq søger en Socialassistent

Børnehjemmet Uummannaq søger en Socialassistent, der brænder for at indgå i omsorgs og behandlingsarbejde, med anbragte børn og unge.

Om dig:
Vi forventer, at du har en uddannelse som Socialassistent. Det er godt, hvis du har erfaring fra døgninstitutionsarbejde, men det er ikke et krav. Det er derimod vigtigt at du er stabil og psykisk robust og indstillet på, at arbejde med skiftende arbejdstider, døgn- weekend- og aftenvagter. Du skal også være indstillet på, at deltage i projekter og kolonier, som kan være af flere ugers varighed, da disse aktiviteter udgør en væsentlig del at behandlingsarbejdet på Børnehjemmet.

Som Socialassistent skal du være med til at skabe en hverdag for vores børn og unge i en miljøterapeutisk kontekst. Du skal have overblik og kunne arbejde både selvstændigt og som en del af en blandet personalegruppe, med flere forskellige kulturelle og sproglige baggrunde.
Samarbejde, fleksibilitet og rummelighed er nøgleord på Børnehjemmet.

Vi tilbyder:
En spændende arbejdsplads i verdens smukkeste natur. Vi er en institution i konstant udvikling, med faglige udfordringer og stor variation i hverdagen, og i det pædagogiske arbejde.

Børnehjemmet er en offentlig døgninstitution under Grønlands Selvstyre, normeret til 27 børn og unge i alderen fra 0 - 18 år, med mulighed for efterværn indtil 23 år.
Institutionen består af to hovedafdelinger, en projektafdeling og boliger til efterværn og udslusningsarbejde. De primære anbringelsesårsager er opvækstrelateret traumer og omsorgssvigt.

Vi arbejder ud fra et anerkendende humanistisk menneskesyn. Vi opfatter ethvert menneske som unikt og som aktivt i sin verden, hele tiden i kontakt og udveksling med omgivelserne. Vi benytter en anerkendende tilgang med fokus på relationspædagogik, miljøterapi og psykodynamisk tænkning og metode i psykoterapeutiske samtaler og forløb. Vi arbejder med spædbarnsterapi i behandlingen af tidlige traumer.
Vi inddrager den Grønlandske kultur, naturen, lokale ressourcer og projekter med bl.a. musik, kunst og håndværk, som væsentlige dele af behandlingsarbejdet.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Overenskomst og arbejdsvilkår for Socialassistenter i Grønland forhandles af Pædagogernes Fagforeningen NPK:
www.npk.gl

Yderligere oplysninger vedr. stillingerne kan fås ved henvendelse til:

Forstander - Ann Andreasen
Souschef - Kristine Klemensen

Tlf.                00299 - 951539 kun i dagtimerne på hverdage (lokal grønlandsk tid)
Mobil:            00299 - 555436 kun i dagtimerne på hverdage (lokal grønlandsk tid)
Mail:              bhjumq@nanoq.gl


Ansøgningsfristen er:                                  05. April 2023

Tiltrædelse ønskes:                                     01. Maj 2023, eller efter aftale.

Der skal til ansøgningen vedlægges kopi af uddannelsesbeviser og straffeattest.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning