Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Fritidskonsulent til Medborgerhuset Illorput

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Fritidskonsulent til Fritidsafdeling /Medborgerhuset Illorput / Fritidsafdeling med tiltrædelse snarest derefter.

 

Kan du se dig selv stå for fritids, kulturelle og kreative aktiviteter og vil du være med til at omdanne medborgerhuset Illorput til en fritids og kulturelt medborgerhus der sprudler af liv og kreativitet? Så er stillingen som Fritidskonsulent måske noget for dig.

 

Som led i en nytænkning af medborgerhuset Illorput, som en fritids, kulturelt Kreativt mødested, søger Kommuneqarfik Sermersooq en fritidskonsulent til at varetage koordineringen af aktiviteter i huset og til at sikre et godt sammensat udbud af aktiviteter. Dette både i forhold til kreative værksteder samt andre fritids- og kulturaktiviteter.

 

 

Stillingens indhold:

Vi søger en Fritidskonsulent til at indgå i Medborgerhuset Illorput og varetage en række opgaver herunder:

 

∙ arrangere, planlægge og afvikle fritidsaktiviteter i samarbejde med brugergruppen

 

∙ koordinere brugen af de kreative værksteder & storsal lejen

 

∙ opsøge og sikre et konstruktivt samarbejde med fritidslivet i Nuuk omkring husets aktiviteter

 

∙ sikre et bredt udbud af aktiviteter, der målretter sig den brede befolkning

 

∙ udvikle kreative og fritidsaktiviteter unge i Illorput værksteder

 

∙ samarbejde med andre afdelinger for udvikling af kreative og fritidsaktiviteter i Illorput

 

∙ udvikle en årsplan for Illorput, der sikrer at huset er aktivt med løbende aktiviteter hele året

 

∙ bidrage til det økonomiske overblik af Illorput aktiviteter

 

∙ udvikle synliggørelsen af Illorput til det generelle Fritids- og kulturliv

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med [arbejdsområdets] øvrige medarbejdere samt øvrige tætte og relevante samarbejdspartnere.

 

 

Forventninger til ansøgere:

 

∙ relevant uddannelse – gerne inden for fritids- og kulturområdet Interesse og engagement for fritids- og kreativområdet

 

∙ med at udvikle og afvikle fritids- og kulturelle aktiviteter

 

∙ kompetencer til at koordinere større fritids- og kulturelle aktiviteter

 

∙ varetage de praktiske opgaver omkring de ugentlige aktiviteter i Illorput, som fx at købe relevant materiale og redskaber eller at gøre klar til workshop

 

∙ gode samarbejdsevner og har sans for at understøtte borgere i at arrangere aktiviteter i Illorput, samtidig med at du lader borgerne bevare styring af aktiviteten

 

∙ god forståelse for økonomi og budgetlægning

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

 

∙ Angiv forventninger til personlige kompetencer. Nedenfor oplistet forslag/eksempler som kan udvælges efter ønske og behov

 

∙ Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

 

∙ Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

 

∙ Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

 

∙ Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

 

∙ Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

 

∙ Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

 

∙ Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

 

∙ Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

 

∙ Har flair for tal

 

∙ Er god til at samarbejde bredt

 

∙ er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

 

Vi tilbyder:

et spændende kreativt projekt, som du får stor indflydelse på og mulighed for at være med til at definere husets fremtidige udbud af aktiviteter. Derudover tilbyder vi dig en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til at tænke ud af boksen.

Illorput er en af kommunens fritids- og kulturinstitutioner og refererer til Fritidsafdelingen, under Børn og Skole forvaltningen

Som Fritidskonsulent kommer du derfor til at samarbejde med Fritidsafdelingen både i Udvikling og i den videre udvikling af Illorput aktiviteter. Din nærmeste overordnet vil være den daglige leder for Illorput, som du kommer til at arbejde tæt sammen med i forhold til varetagelse af Illorput aktivitetsudbud. Udover den daglige leder, er der Fritidsundervisnings medarbejdere i Illorput.

Medborgerhuset står i dag for flere aktiviteter som både Kommuneqarfik Sermersooq og Nuuks borgere arrangerer. Huset har gode faciliteter til at huse konferencer, kurser, selskaber, workshops etc.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder i Illorput Poul Erik Isaksen, tlf. +299 36 63 25 eller e-mail: peis@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 243-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 3. april 2023

Søg denne stilling