Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

MEDARBEJDER TIL BESTYRELSESBETJENING OG KOMMUNIKATION

Har du lyst til at sikre vores kommende bestyrelse en professionel og god start? Og har du evner inden for og mod på kommunikationsopgaver? Så er det måske dig, vi søger i ledelsessekretariatet i Nukissiorfiit.

 

I Ledelsessekretariatet på hovedkontoret i Nuuk har vi brug for dig, som har flair for bestyrelses- og direktionsbetjening. Vi har ligeledes brug for dine erfaringer med intern og ekstern kommunikation og strategiarbejde.

 

Inatsisartut har besluttet, at der skal etableres en bestyrelse for Nukissiorfiit, som forventeligt bliver nedsat i løbet af 2023. Derfor er vi i ledelsessekretariatet ved at forberede os på opgaven, og søger en ny, dygtig medarbejder, der blandt andet kan bistå i planlægningen og betjeningen af en kommende bestyrelse.

 

I ledelsessekretariatet har vi også løbende fokus på at styrke vores kommunikationsindsats, herunder med udgangspunkt i en kommende kommunikationsstrategi. Vi søger derfor flere ressourcer til – i fællesskab med vores nuværende medarbejdere – at styrke den del.

 

Stillingen vil derfor primært bestå af bestyrelsesbetjening og kommunikationsopgaver, men du vil også indgå i varetagelsen af afdelingens øvrige opgaver afhængigt af dine interesser og behovet i afdelingen. 

 

Dine hovedopgaver vil omfatte

 

 • Planlægning af bestyrelsesmøder
 • Udarbejdelse af materiale til bestyrelsesmøder, herunder dagsordener og referater
 • Sparring med direktionen og chef for ledelsessekretariatet om betjening af bestyrelsen
 • Udarbejdelse af interne og eksterne nyheder
 • Opdatering af hjemmeside og intranet
 • Bistå med at løse øvrige opgaver i ledelsessekretariatets daglige arbejde, herunder ift. direktionen, departementet og andre samarbejdspartnere.
 • Afhængig af din joberfaring, uddannelsesbaggrund og interesse, har du mulighed for at præge jobindholdet i din stilling.

 

Hvad kan du forvente?

Du bliver del af et ledelsessekretariat bestående af fem personer, som er direktionens tætteste medarbejdere, og som kvalificerer direktionens beslutninger, og bistår i formidlingen af dem til resten af organisationen og til vores eksterne samarbejdspartnere. Ledelsessekretariatet skal også sekretariatsbetjene en kommende bestyrelse, hvor du vil få en central rolle.

 

Hos os kan du forvente en hverdag, hvor vi samarbejder på tværs af faggrupper og afdelinger. Her er mange varierende arbejdsopgaver og kollegaer med forskellige baggrunde. Nukissiorfiit er en dynamisk virksomhed, hvor vi prioriterer faglig og personlig udvikling.

 

Vi søger dig, som

 

 • Har erfaring og/eller flair for sekretariatsbetjening af direktion, ledelse eller bestyrelse
 • Har en baggrund inden for/eller viden om kommunikation
 • Har en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse (fx samfundsvidenskab, kommunikation, journalistik eller lignende). Du må gerne være nyuddannet.
 • Kan følge opgaver til dørs, og evner at arbejde selvstændigt på dine kerneområder
 • Har mod på at lære og ikke er bange for at komme med dine input
 • Er smilende og omgængelig – du får nemlig brug for at kunne arbejde tæt sammen med en række af vores øvrige afdelinger

 

Du skal være i stand til at formidle dine input klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt. Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget, men ikke et krav.

 

Vi har et godt arbejdsmiljø, som vi værner om, for din og dine kollegaers skyld, og derfor forventer vi selvfølgelig, at du også gør dit for at sikre tryghed og god stemning på kontoret.

 

Tiltrædelse: Snarest muligt

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til relevant og gældende overenskomst. Der er tre måneders prøvetid.

 

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse i henhold til gældende regler.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

 

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

 

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Er du den kollega som vi søger?

Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt.

 

Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt chef for ledelsessekretariatet, Sandra Husted Manata, på +299 259386. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl

 

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle ca. 400 ansatte. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 30. marts 2023

SØG DENNE STILLING