Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger en afdelingsleder

Skattestyrelsen søger en afdelingsleder
Ved Skattestyrelsens regnskabskontor beliggende i Maniitsoq, som organisatorisk er placeret under Skattestyrelsens Økonomiafdeling, er en stilling som afdelingsleder ledig til besættelse fra den 1. april 2023, eller efter nærmere aftale. Stillingen forventes således besat i Maniitsoq, og der kan anvises bolig ifm. ansættelsen.

Arbejdsopgaver:
Afdelingslederen vil have ansvaret for tilrettelæggelsen af arbejdet i Regnskabskontorets bogholderi, og skal være med til at sikre en faglig og ressourcemæssig optimal udførelse af kontorets opgaver med henblik på at sikre fortsat god kvalitet i de ydelser som kontoret er ansvarligt for at løse i hverdagen.

Afdelingslederen vil derudover skulle deltage i sagsbehandlingen af sager, og herunder løsning af arbejdsopgaver for den øvrige del af Skattestyrelsen.
Afdelingslederen skal til enhver tid tilsikre kontorets udvikling med henblik på opfyldelse af de generelle målsætninger, som er underlagt Regnskabskontorets bogholderi.
Der følger derudover følgende arbejdsopgaver med stillingen:

  • Løsning af bogholderiopgaver indenfor Skattestyrelsens finanslovskonti.
  • Løsning af bogholderiopgaver for Skattestyrelsens Inddrivelsesenhed.
  • Udarbejdelse af månedlige og kvartalsvise opfølgningsrapporter. Løbende afstemning og opfølgning på konti til internt brug, såvel som til brug for opfølgning i Skattestyrelsens enkelte fagafdelinger.
  • Vejledning og bistand til Skattestyrelsens fagkontorer såvel som til eksterne kunder indenfor bogholderiopgaver.


I forbindelse med ansættelsen vil du naturligvis blive oplært indenfor ovenfor nævnte opgaver og fagområder.
Der er i øjeblikket 7 medarbejdere i Regnskabskontoret, hvoraf 5 arbejder fra Maniitsoq mens 2 er placeret i Nuuk.
Du vil referere direkte til kontorchefen for Regnskab og Afgifter der hører til under Økonomiafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en AU-Akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring, EVU eller tilsvarende uddannelse.
Du har gode IT-kundskaber.
Du er velformuleret, både i skrift og i tale, og det vil være en fordel, hvis du behersker både grønlandsk og dansk.
Du har joberfaring fra lignende stilling(-er).
 Du er udadvendt, stabil og kan arbejde selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Kirstine Josefsen, direkte tlf. +299 34 55 71 / e-mail: kijo@nanoq.gl.

Ansøgning:
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevant dokumentation ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 03. april 2023.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning