Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/ledelsessekretær søges til Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, søger en AC-fuldmægtig til ledelsessekretariatet under universitetsdirektøren med tiltrædelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Stillingen som ledelsessekretær er en spændende og dynamisk stilling på en arbejdsplads under konstant udvikling. Som ledelsessekretær vil din dagligdag bestå af tæt samarbejde med ledelsen, samt at skulle være med til at forme dine egne arbejdsopgaver. Du skal kunne holde styr på alsidige og skiftende opgaver, være skarp til at forberede information og møder i de styrende organer og følge op på beslutninger.

Ledelsessekretariatet er en del af Fællesadministrationen med arbejdssted på Ilisimatusarfik. Som AC-fuldmægtig vil du være en del af et dygtigt team, der bistår ledelsen med:

 • forberedelse og efterbehandling af møder i styrende organer
 • sikring af opfølgning af beslutninger
 • informations- og kommunikationsopgaver både udadtil og internt i organisationen

Opgaverne vil specifikt bestå af:

 • sekretærfunktion i forhold til bestyrelse, rektorat, direktør, styrende og kollegiale organer og udvalg.
 • udarbejdelse af mødeoplæg.
 • koordination og udarbejdelse af diverse informationsopgaver.
 • koordinering af større arrangementer.
 • koordinering og implementering af universitetets nye sprogpolitik.

Din profil kunne se således ud:

 • relevant akademisk uddannelse.
 • erfaring med ledelsesbetjening og administration.
 • systematisk,  selvstændig,  fokus på detaljen og grundighed.
 • fortrolig med Office-pakken.
 • minimum to sprog på meget højt niveau: grønlandsk, dansk og engelsk.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Henriette Nolsøe Rosing på:  tlf.: +299385603.
Nærmere oplysninger om Ilisimatusarfik kan findes på universitetets hjemmeside: www.uni.gl.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. I dag har universitetet i dag over 100 ansatte, samt 750 aktive studerende på tværs af uddannelser. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning