Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til døgntilbuddet Sungiusarfik Aaqa

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Handicapafdelingen i Socialstyrelsen søger en kompetent og faglig dygtig person til forstanderstillingen på døgntilbuddet Aaqa, med tiltrædelse d. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Sungiusarfik Aaqa er et landsdækkende socialpædagogisk døgntilbud for voksne borgere med diagnosen skizofreni og er normeret til 32 beboere fordelt på 6 afdelinger. Institutionen er placeret i Nuuk – i en meget smuk by, Grønlands hovedstad, omkranset af dejlig natur. Personalegruppen har stor erfaring på området.

Lidt om Sungiusarfik Aaqa
Sungiusarfik Aaqa er specialiseret i psykisk sygdommen skizofreni. Nogle beboere har en behandlingsdom og er tilknyttet Kriminalforsorgen. Sungiusarfik Aaqa består af 6 afdelinger, heraf 3 afdelinger som er tilknyttet hovedbygningen. Disse 3 afdelinger kaldes:
 

 • Langtidsafdelingen, hvor der er plads til 8 personer.
 • Plejeafdelingen, hvor der er plads til 8 personer
 • Afdeling Alloq, hvor der er plads til 7 personer.


Der er 3 satellitenheder tilknyttet Aaqa, ”Optræning”, hvor der er plads til 6 personer, denne er placeret i Nuussuaq. ”Akuitsut” med plads til 2 personer med Prader-Willi- Syndrom, denne er placeret i Nuussuaq. ”Alloriarfik”, er et beskyttet værksted med plads til 15 brugere fra Aaqa, og er placeret ved tunnelen i Industrivej.

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe under stadig kompetenceudvikling
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen – særligt handicapafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og konferencer


Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant social-/sundhedsfaglig uddannelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Gerne dobbelt sproget grønlandsk/dansk
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med handicapafdelingen i Socialstyrelsen
 • Jordbunden, empatisk og har erfaring inden for døgntilbud til handicappede
 • Har kendskab til lovgivning


Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Marie Sofie Pedersen telefon +(299) 34 66 48 eller på mail; misp@nanoq.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest, referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til, at handicapafdelingen kan kontakte disse referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfristen er d. 28. marts 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning