Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

GUX Qaqortoq i Sydgrønland søger undervisere

GUX Qaqortoq søger undervisere i gymnasiets samlede fagrække til fastansættelse kommende skoleår. Bohaveflytning og hjemrejse fra Grønland til Danmark betales af GUX Qaqortoq efter 3 år.

Følgende fag har særlig interesse: Geografi, biologi, kemi, matematik, dansk, afsætning, IT og virksomhedsøkonomi.
GUX Qaqortoq er en del af Campus Kujalleq, hvor vi både har en EUD- og gymnasieafdeling. Du vil primært komme til at undervise på GUX Qaqortoq, men der er også mulighed for, at du kommer til at arbejde på skolens andre afdelinger. Hvis du er fleksibel i forhold til dette, bliver du mere interessant i vores øjne, da vi ønsker at anvende vores undervisere bedst muligt i forhold til de arbejdsopgaver som er på Campus Kujalleq.

Tiltrædelse vil være med virkning fra 1. august 2023 eller efter nærmere aftale. På GUX Qaqortoq har vi gode fysiske rammer. Hvis du er en underviser, der trives godt på et gymnasium, hvor underviserne og øvrigt personale er meget afhængige af at løfte i flok for at få hverdagen til at virke bedst muligt, er det dig vi søger.

Du kan læse mere om Campus Kujalleq på cak.gl og på iserasuaat.gl. Hovedparten af eleverne på Campus Kujalleq bor på kollegier. Du kan forvente en tæt relation med eleverne, og der vil undertiden være behov for, at du påtager dig andre mindre opgaver ved siden af undervisningen.

Du er interessant for os, hvis du:

 • Har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende niveau.
 • Er loyal overfor den linje ledelsen lægger for skolen, samt dine kollegaer og eleverne.
 • Har en anerkendende tilgang til eleverne.
 • Har undervisningserfaring og gymnasialt pædagogikum. 
 • Har kendskab til det gymnasiale område, herunder grønlandske forhold.


Vi er interessante for dig, hvis du:

 • Foretrækker mindre arbejdsfællesskaber, hvor vi er meget afhængige af, at alle løfter i flok.
 • Ønsker at være med til at videreføre et grønlandsk gymnasium i meget smukke omgivelser.
 • Foretrækker en stor grad af personlig frihed under ansvar i dit arbejde.
 • Ønsker at prøve noget nyt, men holde fast i livet som gymnasielærer.
 • Ønsker at arbejde sammen med hjælpsomme kollegaer.
 • Ønsker at bo et naturskønt sted med mulighed for fjeldture, sejlads, jagt og fiskeri.


Er du interesseret i jobbet vil vi bede dig tale med dit bagland, før du søger jobbet. Fordi dette er ikke bare et nyt job, det er lige så meget en ny livsstil for de fleste ansøgere – og derfor er opbakning fra familien yderst vigtig.
Normalt bliver du indkvarteret i en vakantbolig ved din tiltrædelse. Længden på vakantopholdet er ikke noget GUX Qaqortoq har indflydelse på.

Ansøgningsfrist vil være torsdag d. 11. april 2023 kl. 12:00 (I Danmark kl. 16:00). Ansættelsessamtaler afholdes i København og/eller på Campus Kujalleq i uge 16.  
Er der mere du vil vide, er du velkommen til at kontakte fg. rektor Jonbert Davidsen på e-mail jd@cak.gl eller telefon +299 23 93 49 / +45 54 32 47 40 eller til administrativ inspektor Peter Rømer på e-mail pr@cak.gl eller telefon +299 49 36 62 / +45 54 31 72 00.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Husk at vedlægge dokumentation for uddannelse og CV.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning