Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker rådgivare/seniorrådgivare inom kultur- och mediaområdet

Vill du vara med och stärka det nordiska samarbetet?

Och vill du medverka till att forma och utveckla det nordiska kultur- och mediesamarbetet, så att vi tillsammans kan bidra till hållbara samhällslösningar? I så fall har vi ett jobb för just dig!

Det nordiska kultursamarbetet har som syfte att både att levandegöra kulturarv och att främja inkluderande och nyskapande nordisk konst, kultur och medier som även bidrar till att profilera Norden som en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv kulturregion. Det nordiska kultursamarbetet är ett synligt nordiskt samarbete. Nordiska rådets priser, Nordiska film och Tv-fonden, Konst- och kulturprogrammet, Nordiska kulturfonden, och fem nordiska kulturhus och -institut är bara några exemplar på sektorns verktyg och insatser som når ut brett till både bransch, civilsamhälle och enskilda invånare i Norden och har stor betydelse för kulturutbyte och samarbete i Norden.

I det nordiska samarbetet har vi en vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region innan 2030. Ett starkt och mångfaldigt kulturliv är en förutsättning för öppna och demokratiska samhällen. Därför spelar konst, kultur och fria medier en avgörande roll för gemenskap, förståelse, dialog och tillit i Norden.

Denna tjänst ingår i ett team med fyra (senior)rådgivare, projektmedarbetare och koordinator. Arbetet är spännande, mångsidigt och ibland hektiskt. I det dagliga arbetet stöttar vi varandra för att uppnå resultat, och har även många kontakter med politiska företrädare och kulturaktörer i de nordiska länderna och internationellt.

I arbetet ingår att
 • Initiera, bereda, verkställa och följa upp beslut om samnordiska insatser, dels utifrån initiativ från de nordiska regeringarna, dels utifrån den politiska utvecklingen eller ministerrådets egen bedömning.
 • Skapa och upprätthålla nätverk och samarbeten genom att bland annat hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom tjänstepersoner och experter i de nordiska länderna, och genom att delta i nationella och internationella möten och konferenser.
 • Delta i och bidra till att utveckla kultur- och mediesektorernas arbete inom politikområden som hållbar utveckling, inkluderande samhällen, jämställdhet, samt andra tvärsektoriella satsningar.
 • Förbereda ärenden till minister- och kommittémöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten.
 • Ansvara för kontakt och dialog med samarbetsorgan och förvaltningsorgan i samband med program- och projektstyrning samt förverkligande av politiska beslut.
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat från det nordiska samarbetet, skriva tal etc.
   
 Din profil
 • Du har relevant akademisk utbildning och flera års relevant arbetslivserfarenhet.
 • Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling kopplad till kultur- och medieområdet, samt att du har arbetat i en politisk miljö, till exempel inom offentlig förvaltning och/eller i internationella organisationer.
 • Du är lösningsorienterad och undersökande och kan sätta dig in i komplicerade problemställningar.
 • Du känner ansvar för helheten och bidrar till teamets och sekretariatets arbete, men är samtidigt bekväm med att jobba under eget ansvar och ta egna initiativ.
 • Du ska gilla och vara bra på att strukturera och följa upp ditt eget och andras arbete, samt att följa politiska och administrativa processer från början till slut.
 • Du har goda kommunikationsfärdigheter, är diplomatisk och har lätt för att samarbeta.
 • Du har lätt för att formulera dig muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska.
   
Beroende på hur många års relevant arbetslivserfarenhet du har kan du antingen bli anställd som rådgivare eller seniorrådgivare. I jobbet ingår en del resor, främst inom de nordiska länderna.

För tjänsten krävs att du är medborgare i ett av de nordiska länderna. Vi önskar att attrahera de mest begåvade medarbetarna från hela den nordiska regionen oavsett personlig eller kulturell bakgrund. Vi lägger vikt vid att skapa en kultur, där alla blir behandlade lika, och där mångfald är en styrka.

Som medarbetare vid Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sektorsansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information, se www.norden.org.

Avdelningen för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK) har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet och LGBTI, fiskeri, lantbruk, skogsbruk och livsmedel, samt internationellt samarbete. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av 5–6 medarbetare med olika roller, bland annat rådgivare/seniorrådgivare, projektmedarbetare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål för perioden 2021–24.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Johannesson på e-post torjoh@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkoren kan du kontakta hr@norden.org.

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2023.
 
   

Skicka ansökan