Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Postdoc-stilling i makroalger og blåt kulstof til Grønlands Klimaforskningscenter

Postdoc-stilling i makroalger og blåt kulstof

Ansøgninger modtages til en postdoc-stilling ved Grønlands Klimaforskningscenter. Vi tilbyder en spændende mulighed for at indgå i forskningsprojektet: Tracing the fate of macroalgae with a focus on blue carbon processes in sub-Arctic North Atlantic fjord økosystems and beyond (BlueCea)’.

Stillingen er åben fra 1. juni 2023 eller hurtigst muligt derefter.
Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC), en afdeling ved Grønlands Naturinstitut, tilbyder en 2-årig postdoc-stilling i Nuuk, Grønland. Postdoc-stillingen er finansieret af det færøske forskningsråd og vil fokusere på arbejdsopgaver tilknyttet forskningsprojektet: Tracing the fate of macroalgae with a focus on blue carbon processes in sub-Arctic North Atlantic fjord økosystems and beyond (BlueCea). Postdoc-kandidaten vil være bosiddende i Nuuk igennem den 2-årige ansættelsesperiode, samt forvente rejser i forbindelse med feltarbejde og møder. Projektet involverer fem partnere på tværs af Norden, herunder Aarhus Universitet (Danmark), Fiskaaling (Færøerne), Tari (Færøerne), Færøernes Havforskningsinstitut (Færøerne) og GCRC (Grønland).

Den succesfulde kandidat vil arbejde sammen med alle projektpartnere for at løse relevante spørgsmål inden for blåt kulstof-forskning, f.eks. om kelp- og fucusarter faktisk lagrer størstedelen af kulstof som antaget, hvordan makroalgers blå kulstofoptagelse og lagring kan blive påvirket af ændringer i miljøforhold, kortlægning af makroalgers skovenes areal, biomasse og kapacitet til at lagre kuldioxid i depoter.

Projektet vil fokusere på to fjorde Kaldback fjord, Færøerne og Sermelik Fjord, Østgrønland. Postdoc’en vil kombinere feltindsamlinger og satellitbillede analyser for at identificere makroalgekulstof depoter på land, i fjorde og offshore. Resultaterne vil indgå i den videre udvikling af en allerede eksisterende numerisk havmodel (Fjordprocess-projektet) til forbedring af forudsigelser om fordelingen og funktionen af makroalger på tværs af Grønland – Island – Færøerne – Skotland-Ryggen.

Ansvarsområder:
Den succesfulde kandidat vil arbejde tæt sammen med de andre postdocs, der er ansat på dette projekt. Særlige ansvarsområder omfatter:

 • Planlægge og deltage i feltarbejde i Østgrønland og Færøerne for at indsamle estimater på makroalger- og detritus biodiversitet og biomasse.
 • Deltage i offshore undersøgelser som en del af GCRC bentiske overvågningsprogram.
 • Analyser allerede eksisterende indsamlede videodata af makroalge forekomst
 • Analyser satellitbilleder for makroalger detritus.
 • Formidle videnskabelige resultater gennem publikationer i peer-reviewed tidsskrifter og videnskabelige konferencer.
 • Bidrage til formidlingsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Den ideelle kandidat har en ph.d.-grad i marinbiologi eller økologi og en baggrund i makroalge- og/eller blåkulstof forskning.  Postdoc-kandidaten skal besidde gode kommunikations- og samarbejdsevner, men samtidig besidde fokus og evnen til at arbejde selvstændigt i et interdisciplinært forskningsmiljø.
Vi leder efter en selvmotiveret og entusiastisk person med følgende færdigheder (eller en undergruppe deraf):

 • Du har erfaring med multi- og uni-variate statistiske analyser i R/Phyton
 • Du har erfaring i identifikation af makroalger
 • Du har erfaring med planlægning og gennemførelse af marint feltarbejde (båd-/skibsbaseret prøvetagning)
 • Erfaring med at bruge ROV/droner og efterfølgende analyse af videomateriale
 • Du har erfaring med peer-reviewed publikation
 • Du har erfaring med projektstyring og koordinering
 • Du skriver og taler flydende engelsk

Stillingen er ledig fra primo juni 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen som postdoc er en fuldtids- og tidsbegrænset ansættelse på 2 år. Tiltrædelsesdatoen er primo juni 2023 eller jævnfør aftale.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen vil referere til Centerleder for Grønlands Klimaforskningscenter.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information:
For yderligere information om stillingen, kontakt venligst Nadescha Zwerschke på mail nazw@natur.gl

Ansøgningsfrist: 1. april 2023

Ansøgningsprocedure:
Din online ansøgning skal indsendes på engelsk ved at trykke på ”Send ansøgning”. Din ansøgning skal indeholde følgende dokumenter/vedhæftninger – alle i PDF-format:

 1. Motiveret ansøgning (maks. 2 sider)
 2. CV inkl. uddannelse, arbejds-/forskningserfaringer, sprogfærdigheder og andre relevante færdigheder.
 3. PhD diplom og kandidatbevis. Hvis PhD ikke er færdiggjort, så kan en skriftlig erklæring fra PhD-vejleder være tilstrækkeligt.
 4. Publikationsliste

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning