Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

Leder til til Boenhed Pakkutaq

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en leder med sundhedsfaglig baggrund til vores bosted Pakkutaq.

 

Pakkutaq er et botilbud for borgere, der har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Derfor har de behov for omfattende og særlig pleje, støtte og omsorg, for kunne bevare og udvikle deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

 

På Pakkutaq er der en souschef og omkring 20 medarbejdere du vil have den direkte personaleledelse af; pædagoger, sundhedsassister, sundhedshjælpere, og ufaglærte medarbejdere.

 

I stillingen vil du sammen med souschefen og dine medarbejdere skulle sikre driften, samt udvikle stedet og dets beboere. Sammen med souschefen skal du være en nærværende ledelse, der tør gå foran, når der er brug for det. Du vil også indgå i et stærkt ledelsesfællesskab på tværs af bosteder, hvor du sammen med dine ledelseskollegaer og fagchefen skal sætte retningen for udviklingen af området.

 

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at starte nye initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at hvis man vil have dygtige ledere, skal ledelse på dagsordenen!

 

Vi forventer:

    • At du er en erfaren leder, der har et øje for, hvordan folk kan spille hinanden gode
    • At du har en sundhedsfaglig uddannelse, og/eller anden relevant videregående uddannelse
    • At du har et solidt fagligt fundament, og er interesseret i at udvikle det sammen med os
    • At du har en ledelsesstil der inviterer til dialog og medarbejderinvolvering
    • At du har gode kommunikationsevner, og ser vigtigheden i at bruge dette til at styrke samarbejde internt og eksternt i afdelingen
    • At du har kendskab til det Grønlandske samfund og kultur, og det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget

 

Som person

    • ser du grundlæggende forskellighed og fællesskab som en styrke
    • kan du lide, når der er mange bolde i luften
    • er er robust, og inviterer til dialog
    • er du videbegærlig, nysgerrig og anerkendende over for andres perspektiver

 

Hvis du er blevet mere nysgerrig

Kan du læse om rammerne for vores arbejde i kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside, ligesom du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

 

Her kan vi blandt andet fortælle dig om vores kommende arbejde med processer affødt af tilsynet og introduktionen af nye handleplaner.

 

Ønsker du at vide mere om ledelse i Kommuneqarfik Sermersooq, kan du finde det her: https://sermersooq.gl/da/ledelsesgrundlag/

 

Samtaler forventes afholdt i uge 14

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mathias K. Brusgaard på tlf.nr. +299 562761 eller e-mail mtbr@sermersooq.gl eller
Ulrik Neess tlf.nr. +299 580129 eller e-mail: ulne@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 194/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023

Søg denne stilling