Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

1 afdelingsleder til Angerlarsimaffik Isikkivik til den åbne afdeling Pakkaluaq i Sisimiut

Tiltrædelsesdato er den 1. April 2023 eller efter aftale.

Om Isikkivik 
Isikkivik er beliggende i Sisimiut Grønland. Isikkivik er under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 18 år efterværn 18 – 23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Vore nærmeste samarbrjdspartnere er Qasapermiut og Pilutaq, der sambejder vi omking inventar og der er et fælles Værksted som samlingspunkt til fællesbrug.
Pædagogikken på Isikkivik er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, eller arbejdstræning, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen. 

Reference
Afdelingsleder nærmeste reference er forstander på Angerlarsimaffik Isikkivik.

Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:
•    Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
•    Udarbejde vagtplaner
•    Sikre at afdelingens økonomiske rammer overholdes.
•    Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på
beslutninger.
•    Planlægge og forestå børne møder i afdelingen
•    Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
•    Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
•    Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
•    Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
•    Forestå det tværfaglige samarbejde.
•    Forestå det primær samarbejde med forældre.
•     Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
•    Modtage og introducere nye medarbejdere.
•    Have indsigt til unge aldersgruppe 13-23 år

Vi forventer:
•    At du er uddannet pædagog og gerne med efteruddannelse i ledelse
•    At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
•    At du har talent for ledelse og er synlig som fag person
•    At du er visionær på dit fags vegne
•    At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling


Vi tilbyder:
•    Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
•    Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
•    Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Isikkivik har indhentet en straffeattest/børneattest. 
Straffeattest/børneattesten vil indgå i vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen. 
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ole Benjaminsen, telefon +299 534658 e-mail. olbe@nanoq.gl  

Ansøgning
Stillingerne søges via     www.naalakkersuit.gl     

Ansøgningsfrist: 2/3-2023

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.   Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning