Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger en afdelingsleder for pleje

Fuldtidsstilling som afdelingsleder for pleje på Plejehjemmet QUPANUK, Sisimiut, inden for Område for Velfærd i Qeqqata Kommunia.

Arbejdstiden er mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:

  • Vagt- og ferieplanlægning
  • Personaleansvar samt budget medansvar
  • Indgå i plejen og være med til at sikre, at plejen sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler der er udarbejdet for området, herunder styrke beboernes funktionsniveau og ressourcer med rehabiliterende arbejdsgange
  • Bindeled mellem plejehjemmet og pårørende
  • Introduktion af nye medarbejdere og elever

Plejeafdeling har 21 medarbejdere, inklusive afdelingslederen, fordelt på 12 faglærte og 9 ufaglærte. I år har vi indstillet seks af vores ufaglærte til sundhedshjælperuddannelsen med realkompetencevurdering. Der er teamledermøde 1 gang ugentligt og et generelt tæt samarbejde i ledergruppen. Arbejdssproget er grønlandsk og dansk.

Kandidaten
Vi forventer, at du er uddannet sundhedshjælper eller sundhedsassistent og har ledelseserfaring. Det er vigtigt, at du er en stabil, tydelig og synlig leder, som går forrest og samtidig har øje for, at bagtroppen følger med. Du har en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, beboere og deres pårørende og kan rumme at forholde dig til menneskers forskelligheder. Du har erfaring med vagtplanlægning og administrativt arbejde, som udgør omkring 70% af stillingen, og et godt kendskab til Microsoft Office pakken. Du bliver inspireret af at indgå i plejen og prioriterer at blive ved med at hæve det faglige niveau i afdelingen.

Vi forventer, at du er god til at kommunikere – både med kollegaer, beboere og pårørende. Du skal være i stand til at foretage forskellige former for samtaler – også de svære. Du er løsningsorienteret og positiv og arbejder aktivt for at skabe et godt miljø for alle i afdelingen.

Plejehjemmet QUPANUK
Plejehjemmet er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hver af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:

-        Plejeafdeling har plads til 19 beboere og en aflastningsplads

-        Demensafdeling har plads til 22 beboere, afdelingen er inddelt i en skærmet enhed og en åben demens afdeling

Plejehjemmet har stor fokus på at fremme faglighed derfor hvert år indstiller vi vores dygtige ufaglærte plejemedarbejdere til sundhedshjælperuddannelsen med realkompetencevurdering. Der afholdes jævnligt in-house træning ved kommunens ergoterapeut samt plejehjemmets sygeplejerske.

Der er faglig sparring med plejehjemmets sygeplejerske og samarbejde med denne omkring kvalitetssikring af plejen. Der udarbejdes individuelle handleplaner for beboere og flere spændende udviklingsorienterede tiltag, heriblandt samarbejde med plejehjemmets fysioterapeut.

Læs mere om Plejehjemmet QUPANUK på  https://www.qeqqata.gl/emner/borger/familie_pleje_omsorg/aeldre/plejehjem_qupanuk?sc_lang=da.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut, overenskomst for sundhedsassistenter eller SIK sundhedshjælper. Feriefrirejse hvert andet år for dig og din familie.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes bohave- og tiltrædelsesrejse for dig og din familie, hvis du ikke allerede er bosat i Sisimiut, såfremt personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der blive tilbudt en midlertidig møbleret vakantbolig, for hvilken der betales husleje.

 

Trivsel- og Sundhed
Ansatte i Qeqqata Kommunia tilbydes gratis motion i byens motionscenter.

 

Tiltrædelse snarest muligt.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse til Plejehjemsleder Peter Mattaaq på tlf.: 86 73 50 eller mail: pema@qeqqata.gl

 

Ansøgning bilagt relevant eksamenspapir, CV.

 

Send din ansøgning via dette link