Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for facility management og strategisk indkøb

Har du lyst til at stå i spidsen for nogle absolutte nøglefunktioner i Økonomi- og Personalestyrelsen i Grønlands Selvstyre? Som afdelingschef vil du lede have en central funktion for serviceringen af centraladministrationens bygninger, herunder bygningsvedligehold og indkvartering, foruden Selvstyrets indkøbsfunktion. Afdelingen består for tiden af to kontorer.

Kontorernes opgaver indbefatter

 • Drift og vedligehold af Selvstyrets administrative bygninger i Nuuk
 • Indgåelse af Selvstyrets indkøbsaftaler og udarbejdelse af udbud
 • Midlertidig indkvartering af ansatte i Selvstyret
 • Indgåelse af lejeaftaler for Selvstyrets enheder.
 • Drift af Selvstyrets kantine, TAMU
 • Økonomisk styring af en række tilknyttede hovedkonti på finansloven

Dine opgaver

 • Optimering af anvendelsen af Selvstyrets kontorarbejdspladser og lokaler i øvrigt
 • Rullende planlægning af større vedligeholdsprojekter.
 • Fremme koordinering og samarbejde inden for indkøb på tværs af Selvstyret
 • Udvikling af den system- og datamæssige understøttelse af indkøbsvirksomheden
 • Udvikling af controlling og ledelsesrapportering på indkøbsområdet
 • Økonomistyring af bevillinger

Om dig
Vi lægger vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Du har dokumenteret ledelseserfaring
 • Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau (f.eks. cand.oecon eller lign.)
 • Du har gerne erfaring inden for (enten) bygningsvedligehold, indkøb og/eller udbud af offentlige kontrakter
 • Du har gerne erfaring med reguleringsforhold om bygninger
 • Du er god til at formidle, både mundtligt og skriftligt
 • Du skal være talstærk og have flair for IT
 • Du skal have erfaring med udarbejdelse af og opfølgning på budgetter


Dine personlige kompetencer

 • Du er tillidsvækkende og motiverende i din væremåde
 • Du har indsigt i det grønlandske samfund, kultur samt sprog
 • Du har gode samarbejdsevner og kan se service fra et kundesynspunkt
 • Du er fleksibel og formår at navigere i en omskiftelig hverdag
 • Du har gennemslagskraft og tør gå forrest – også når tingene spidser til

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation, der betjener hele Centraladministrationen på tværs, og hvor udvikling og faglighed er i centrum. Som afdelingschef for Facility Management og Strategisk Indkøb har du alt fra akademikere til køkkenmedhjælpere under dine vinger. Du vil referere til styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ”ASA”, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn-, og personaleforhold, tolkefunktion samt bygningsdrift og vedligeholdelse. ASAs grundlag er, at ”ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. Se mere om ASA på www.asa.gl.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef André Guttesen, andg@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 21. februar 2023.
Tiltrædelse sker den 1. april eller efter aftale. Ansøgning indsendes ved at trykke ”Send ansøgning” og bedes vedlagt CV, komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse, evt. kursusbeviser samt relevante referencer m.v. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning