Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

Centerleder til Majoriaq Tasiilaq

Majoriaq er kendetegnet ved én-dørsprincip, som betyder, at borgere kan henvende sig ét sted uanset om de ønsker vejledning til arbejde eller uddannelse. Det gør at Majoriaq har en helt central rolle i opkvalificeringen af arbejdsstyrkens kompetencer, hvorfor vi mener det er vigtigt, at en centerleder i Majoriaq Tasiilaq skal være engageret, dygtig og synlig, og som brænder for at følge og løfte visionerne i Majoriaq. Tiltrædelse ønskes at ske 1. april 2023 eller snarest derefter, men vi venter gerne på den rette, hvorfor det også er vigtigt at man sender en ansøgning, hvor motivationen til at deltage i udviklingen af borgernes kompetencer kan ses og læses i ansøgningen.

 

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor fagchef for Arbejdsmarkedsområdet er nærmeste overordnede.

 

Centerlederen for Majoriaq Tasiilaq har det overordnede ansvar for centerets drift og opgaveløsninger og budget i samarbejde med de øvrige ledere i centeret, hvor der med god ledelse skabes udvikling i arbejdet, og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence som vægtes højt.

 

Majoriaq har 3 overordnede arbejds- og ansvarsopgaver; job- og vejledning, opkvalificering (boglige og ikke boglige) og administration, hvor centerlederens rolle i det daglige er, at skabe sammenhæng i det aktiviteter der er i det enkelte afdelinger, og især støtte udviklingen i henhold målsætningerne.

 

 

Stillingens indhold:

 • Overordnet ledelse af Majoriaq Tasiilaq
 • Frontfigur i fastsættelsen af indsatser og opfølgning deraf
 • At sikre udvikling sker, følger rammer og det aftalte strategier
 • At sikre at der sker sparring med afdelingslederne og at samarbejdet blandt personalet fortsat udvikles
 • Medvirke til kompetenceudvikling for personalet
 • Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommunens forvaltninger fortsat udvikles
 • At bistå med udarbejdelse af sags oplæg til det politiske udvalg
 • At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver

 

 

Forventninger:

 • Du har en faglig uddannelse
 • Ledelseserfaring
 • Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Har en nærværende, anerkendende og positiv ledelses- og samarbejdsstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk i skrift og tale

 

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås hos: Bea Mølgaard Lennert, tlf. nr.: +299 368135 eller e-mail: bmle@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 92-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget

 

 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2023

Søg denne stilling