Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

SKARP PROFIL SØGES TIL STILLINGEN SOM CHEF FOR ARKTISK KOMMANDOS LEDELSESELEMENT

Arktisk Kommando søger ny chef til ledelseselementet (LEELM). Du vil som chef få rig mulighed for at påvirke og fortsætte udviklingen i LEELM og i Arktisk Kommando generelt.

Så har du mod på at blive chef for et LEELM ved en højaktuel myndighed i rivende udvikling bør du søge stillingen. Om os Arktisk Kommandos LEELM har overordnet tre opgaver.

Først og fremmest yder LEELM ledelsesstøtte til Arktisk Kommandos ledelse, herunder holder LEELM styr på chefen for Arktisk Kommandos og vicechefens aftaler og mødeaktivitet, udarbejder håndakter og sikrer, at ledelsen har den fornødne viden forud for deltagelse i møder.

Dernæst varetager LEELM sekretariatsfunktionen for hele Arktisk Kommando, hvilket bl.a. betyder, at langt de fleste opgaver, der sendes til AKO går gennem LEELM, hvor opgaverne nedbrydes og videresendes til relevante sagsbehandlere.

Endvidere er LEELM ansvarlig for at sikre opstilling af Arktisk Kommandos særlige stab når dette vurderes nødvendigt, hvilket vil være i forbindelse med større operative indsættelser. Ud over chefen består LEELM pt. af syv medarbejdere, der blandt andet sagsbehandler aktindsigtssager, borgerhenvendelser, spørgsmål fra politisk niveau og pressehåndtering samt et utal af ad hoc opgaver. Om stillingen Som chef for Ledelseselementet (CHLE) får du det fulde ansvar for ledelsesbetjeningen. Din nærmeste chef er vicechefen, men i dagligdagen løser du opgaver direkte for chefen og vicechefen.

Du sikrer, at ledelsen har tilgængelige informationer i rette tid, sted, mængde og kvalitet samt, at ledelsen er synlig og tilstede for hele organisationen.

Du vil spille en afgørende rolle i at chefens og vicechefens ledelsesrum maksimeres gennem præcis og effektiv planlægning og styring.

CHLE er ansvarlig for at sætte rammerne for Arktisk Kommandos kalender- og sagsstyring, koordination af håndakter, håndtering af ind- og udgående post og øvrige sekretariatsopgaver, herunder kvalitetssikring af sagsoplæg, der skal forelægges ledelsen.

Som chef for Ledelseselementet bliver du også ansvarlig for Arktisk Kommandos udadvendte kommunikation. Det gælder både den daglige pressehåndtering, samt større informationsaktiviteter.

Ledelseselementet er pt. ansvarlig for besøgsvirksomheden ved Arktisk Kommandos lokationer. Dette er en stor og fortsat voksende opgave, der båndlægger mange ressourcer. Hvorfor der ligger en særdeles stor planlægningsopgave i denne sammenhæng.

Når kommandoen organiseres i fuldt operativt set-up vil du tillige skulle virke som chef for en særlig stab. Den særlige stab består af bl.a. indkommanderet personel med særlig viden der indgår i kommandoens operative stabsarbejde. Denne særlige stab yder den ”non-taktiske” operative rådgivning til ledelsen. Du vil skulle drive de analytiske processer, der skal lede frem til at den særlige stab kan yde denne rådgivning.

Stillingen er placeret i Nuuk. Der forventes kun begrænset rejseaktivitet, primært til Danmark. Om dig Du har en for stillingen relevant uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Du har ledelseserfaring og gerne erfaring fra en lignende stilling.

Analytisk er du skarp, ligesom du er stærk i koordination og planlægning. Dit faglige niveau inden for koordination og ledelse, sagsbehandling, projektledelse og kommunikation er højt. Du kan sikre, at opgaver bliver leveret i aftalt kvalitet og til tiden. Du skal kunne håndtere modsatrettede interesser uden at miste overblikket og endelig skal din lyst og evne til at udvikle og motivere dine medarbejdere være i top.

Din centrale placering i organisationen samt tætte samarbejde med militære og civile myndigheder forudsætter gode samarbejdsevner, ligesom du har forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i, i det arktiske område. Det er desuden vigtigt, at du skriver og taler flydende dansk og engelsk.

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede situationer, er detaljeorienteret og er en tydelig kommunikator, som formår at skabe langvarige relationer på alle niveauer.

Som person arbejder du struktureret og målrettet samt trives med at arbejde selvstændigt.

Det forventes at du har:

- Ledelseserfaring.
- Kendskab og forståelse for Forsvaret. Herunder indsigt i Forsvarets organisation samt virksomhedsmodel.
- Erfaring med Forsvarets IT-platforme.

Stillingen er for dig, der ønsker at gøre tjeneste i en værnsfælles operativ stab i rivende udvikling hvor ingen dage er ens.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Stillingen er også stået op som en militær stilling. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst for akademikere i Grønland. Basislønnen er afhængig af din anciennitet. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.

Som civil ansøger opfordres du at sætte dig ind i de vilkår der gør sig gældende på den relevante overenskomst for akademikere i staten ansat i Grønland, herunder beskatning af personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

Der anvises ikke bolig ved ansættelsen, men J1 kan eventuelt hjælpe med en bolig på markedsvilkår. Er du allerede bosat i Grønland og anvist bolig gennem Arktisk Kommando, vil du kunne blive boende i boligen i ansættelsesperioden.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutterende chef BG Poul Jensen Primdahl, tlf.: +299 36 40 02 eller nuværende stillingsindehaver KN Søren Abel Kofoed tlf.: +299 281913.
HUSK Grønland er fire timer bagud.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent KL Camilla Asker Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen per 01. april 2023.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer.
I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet, Specialoperationskommandoen og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personel flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

Arktisk Kommando i Nuuk huser pt. det amerikanske konsulat i Grønland samt personel fra Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Job i Forsvaret » Ledige stillinger | Start en karriere med mening