Gå til hovedindhold
205

Dette jobopslag er udløbet

Plejefamiliekonsulent i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia søger velfungerende og motiveret plejefamiliekonsulent i Maniitsoq som skal være med i team 2.

Området for Velfærd består af 26 medarbejdere fordelt på, børn og familieafdeling, Sekretariatet, Alders- og førtidspensions- og handicapafdeling. Familie- og Bistandsafdeling er normeret til 7 medarbejdere, heraf inkl. ledende socialrådgiver. Sagsbehandlingen i Børn -  og Familieafdelingen er fordelt til 2 teams.

 

Arbejds- og ansvarsområde:

Arbejde i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13, af 10. oktober 2019 om plejefamilier og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 31. august 2021 om tilsyn med det sociale område

  • Sagsbehandling af ansøgninger om plejefamilietilladelser som plejefamilier, både i Maniitsoq by og bygder samt indstillinger om godkendelse eller afslag for plejefamilie
  • Personrettet og driftsorienteret tilsyn på plejefamilieområdet, inkl. udarbejdelse af tilsynsrapport
  • Kontinuerlig opdatering af handleplaner for børn anbragt i familiepleje, opfølgning samt koordinering, og vurdering af handleplaner i tæt samarbejde med relevante sagsbehandlere på børne- og ungeområdet
  • Igangsætning, koordinering og implementering af tiltag for børn anbragt i familiepleje
  • Registrering af samtlige plejefamilier i Maniitsoq distriktet og jævnlig opdatering af registret.
  • Planlægning og afholdelse af kurser for plejeforældre, koordineret i samarbejde med Familiecenteret

·       Bidrag til tæt samarbejde mellem de familieplejeanbragte børns forældre og plejefamilier, i tæt samarbejde med sagsbehandlere på børne- og ungeområdet

·       Deltagelse i socialvagtordningen

Vi forventer at du:

·       Har kendskab til lovning inden for børn og familier samt offentlig hjælp

·       Har kendskab til økonomisystemet ERP/Prisme

·       Har erfaringer omkring kommunal sagsbehandling mv.

·       Har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder

·       Kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

 

Faglige kvalifikationer:

•       Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse

•       Dobbeltsproget

•       Gode sproglige og skriftlige kompetencer

 

Personlige kvalifikationer

•       Du er serviceminded

•       Du er imødekommende og har anerkendende tilgang

•       Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuld

•       Du er stabil og loyal og kan danne foregangseksempel jf. dekorumkrav

•       Du kendskab til opgaver og tager sagerne alvorligt

•       Du har robust personlighed og kan tackle uenigheder

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller efter aftale.

 

Børne- og straffeattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til lovgivningen kan ansættelse først komme på tale, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gør opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til velfærdschef for området Dariusz Sobczynski, tlf. (+299) 81 78 53, e-mail: daso@qeqqata.gl eller til ledende socialrådgiver Dorthe Poulsen, tlf. (+299) 81 78 31 e-mail dopo@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

 

Send din ansøgning via dette link:

 

Ansøgningsfrist 15/2-2023