Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Strategisk økonom til Departementet for Sundhed

Er du den erfarne medarbejder, der sikrer sagernes fremdrift? Har du et stærkt økonomisk overblik?
I Departementet for Sundhed er stillingen som fuldmægtig i afdelingen for Strategi og Planlægning ledig til besættelse snarest.
Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq, udarbejdelse af lovgivning, overvågning og tilsyn samt planlægning og udvikling inden for sundhedsområdet.
Økonomen har i samarbejde med chefkonsulenten det faglige og sagsmæssige ansvar for det økonomiske materiale, der afleveres til Departementschef, Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Ansvars- og funktionsområder

 • Departementets og sundhedsvæsenets finanslovsproces, m.m.
 • Udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut og udvalg om sundhedsvæsenets økonomi
 • Budgetopfølgninger og økonomistyring i departementet
 • Økonomiske analyser, redegørelser og konsekvensberegninger
 • Det faglige og sagsmæssige ansvar for alle opgaver, der henhører til økonomi under departementets ressortområder
 • Økonomen er det administrative bindeled mellem departementet og underliggende enheder samt til interne og eksterne samarbejdspartnere. vedr. anlægs-, renoverings- og vedligeholdelsesindsatsen inden for departementets ressort
 •  Afhængig af kvalifikationer og kompetencer vil der vil være mulighed for at stillingen besættes på specialkonsulent eller chefkonsulent niveau.Vi forventer, at du har:

 • En relevant akademisk økonomisk uddannelse på min. kandidat eller masterniveau
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med finanslovsarbejde herunder udarbejdelse af forslag til finanslov
 • Evne til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departements opgaver på økonomiområdet
 • Samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsningerDu vil komme til at samarbejde med økonomifunktionerne i Selvstyret og i særdeleshed med økonomifunktionen i sundhedsvæsenet. Der må påregnes ekstra arbejde i perioder med spidsbelastning, både af forudset og ikke-forudset karakter. Departementet for Sundhed har ca. 16 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger.

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionelisme vægtes højt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse som special- eller chefkonsulent kan ske for kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: afdelingschef Aka Olesen   tlf. +299 346669 eller på e-mail akol@nanoq.gl    

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest den 14. februar 2023.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning