Gå til hovedindhold
205

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en engageret afdelingschef til Paarisa

Paarisa under socialstyrelsen arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse arbejder med udgangspunkt i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III, hvor det overordnede formål er at skabe en fælles ramme for helhedsorienterede og tværsektorielle indsatser for det gode børneliv, der bygger på dialog og realiseres gennem partnerskaber.

Om stillingen:
Vi søger en afdelingschef til Paarisa, der har erfaring med ledelse og som brænder for at skabe positive forandringer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Paarisa beskæftiger sig med sundhedsfremme og primær forebyggelse inden for det sociale og sundhedsfaglige område med fokus på børn og unge. En af Paarisas kerneområder er at styrke det forbyggende arbejde på tværs af forskellige sektorer via et koordineret tværfagligt samarbejde. Paarisa arbejder med udvikling og implementering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, der både er evidensbaserede og tværsektorielt forankrede.

Paarisa beskæftiger sig med følgende kerneområder:

 • Implementering af Inuuneritta III – Naalakkersuisuts strategi for samarbejde om det gode børneliv 2020 – 2030
 • Implementering af Kililiisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018 – 2022
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til: Alkohol, rygning, kost, fysisk aktivitet og mental sundhed
 • Selvmordsforebyggelse
 • Meeqqat 0 – 18
 • MANU – forældrekoncept
 • Tidlig indsats
 • Seksuel sundhed, herunder ”Dukkeprojektet”
 • Data
 • Styrkede rammer for den frivillige indsats på børneområdet


Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som afdelingschef vil du have ledelsesansvar overfor enhedens medarbejdere, ligesom du vil være en tæt faglig sparringspartner for Styrelseschefen og til de andre enheder. Du er derfor robust, i besiddelse af en betydelig arbejdskapacitet og klar til at trække i arbejdstøjet, ligesom du ser muligheder i at være med til at skabe og udvikle rammerne for stillingen.

Vi forventer, at:

 • Du er cand. … eller ligende og har dokumenteret ledelseserfaring.
 • Du som afdelingschef har fokus på til stadighed at udvikle forebyggelsesområdet og implementere de politiske strategier på området.
 • Du har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring med at arbejde med processer
 • Du er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.
 • Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Du har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk


Som afdelingschef for Paarisa refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i en samlet ledelsesgruppe på 3 personer. Du får direkte ledelsesansvar for 18 medarbejdere i Paarisa.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:
 

 • Varetage den overordnede ledelse og koordinering af Paarisa
 • Personaleledelse
 • Sikre medarbejderudvikling og trivsel
 • Fordeling og prioritering af afdelingens opgaver i tæt samarbejde med faglige ledere
 • Bidrage til strategisk udvikling i styrelsens organisation og kerneopgaver
 • Sikre drift og udvikling af afdelingen som arbejdsplads
 • Sikre den faglige opgaveløsning leveres til tiden, og med høj kvalitet.
 • Stå i spidsen for udvikling og kvalificering af indsatserne.
 • Ansvarlig for budgettet inden for området.
 • Sikre samarbejde på tværs af sektorer og etablere tæt samarbejde med interne såvel som eksterne aktører på forebyggelsesområdet.
 • Ansvarlig for fagligt lederteam

Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen. Dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) foruden gode fremmedsprogskundskaber er en fordel, men intet krav.
Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 8 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn – og visitationsafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Afdeling for Børns Udvikling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.910 og årligt Kr. 682.930.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsestidspunkt
1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2023 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Tina Evaldsen, tlf.: +299 56 55 09, mail tiev@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning