Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Statistik søger statistikmedarbejder

Om Stillingen

Vi søger kollega til drift og udvikling af statistikker om det grønlandske samfund.

Næsten alle statistikker er baseret på administrative registre fra andre offentlige myndigheder. En stor del af arbejdsdagen for den nye medarbejder består derfor i at behandle, analysere og præsentere data gennem programmering i SAS, R, SQL og gennem brug af EXCEL.  

Medarbejderne i Grønlands Statistik er fælles om drift af www.stat.gl, som er den centrale hjemmeside for statistik om Grønland. Hjemmesiden er indgangen til Grønlands Statistik for alment interesserede borger og fagpersoner som journalister, politikere, studerende, embedsmænd og forskere. På hjemmesiden udgives der i 2022 mere end 450 statistikbanktabeller med over 100 tilhørende publikationer. Hjemmesiden indeholder desuden et særligt afsnit for forskere og et særligt afsnit om FNs verdensmål.

En udgivelsesplan fastsætter datoer for hvornår hjemmesiden skal opdateres med aktuelle informationer. Disse driftsopgaver fylder mest i hverdagen, men der er også opgaver med særlige analyser til kunder og service til forskere. Grønlands Statistik har desuden et ambitiøst program med planer for udvikling af nye statistikområder.

Vi er et lille team med kun 16 medarbejdere, hvor alle bidrager til både rutineopgaver og udviklingsopgaver.  Det forventes, at du selv tager ansvar for din faglige udvikling. Der er ikke altid en kollega, der kan fortælle dig, hvordan vi plejer at gøre. Får du gode ideer er der til gengæld ofte kort fra ide til handling

Fælles arbejdsgange sikrer kvaliteten af vores udgivelser. Særligt det første år af ansættelsen kræves en betydelig indsats for at lære de nødvendige arbejdsgange. Alle statistikmedarbejdere har et eller flere statistikområder, hvor de opbygger en særlig kompetence. Fordelingen af statistikområder aftales efter interesse og kvalifikationer.

Vi vægter den gode stemning på kontoret højt og støtter hinanden ved behov. Du vil derfor blive en del af et kontor, hvor samhørighed iblandt kollegaer er prioriteret og værdsat.

Formelle kvalifikationer
Vi efterspørger kompetencer indenfor databehandling og statistik, som kan dokumenteres fra enten studie eller tidligere jobs.

Det er desuden en fordel, at du:

  • Har en videregående uddannelse
  • Har relevant joberfaring
  • Har kendskab til og gerne erfaring med regnskaber eller nationaløkonomi.
  • Har et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog


Om Grønlands Statistik
Grønlands Statistik er den centrale myndighed for grønlandsk statistik, hvis primære formål er, at sikre et solidt datamæssigt grundlag for politiske og administrative beslutninger og analyser samt for samfundsvidenskabelig forskning.

Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte statistikchef Anders Blaabjerg på telefon 34 57 81, e-mail: abla@stat.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning