Gå til hovedindhold
205

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt i journalistik & medier til Afdeling for Journalistik, (TI), Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik

En stilling som studieadjunkt i journalistik og medier er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Journalistik, (TI), på Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik søger en dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) kandidat med erhvervserfaring indenfor journalistiske håndværk og medier.

Arbejdsopgaverne bliver primært undervisning, vejledning og eksamensafholdelse, inkl. tilrettelæggelse af fag, udvikling af pensumlister og fagkoordinering i samarbejde med afdelingens eller instituttet øvrige ansatte. Derudover skal kandidaten være med til at udvikle afdelingens aktiviteter indenfor videregående uddannelser m.m.

Om dig:

  • Du har en kandidatuddannelse inden for journalistik, kommunikation eller i samfundsvidenskab
  • Du har gode evner samt erfaringer inden for formidling og gerne i undervisning
  • Du har arbejdserfaring som journalist
  • Du vil gerne være en del af et arbejdsmiljø, hvor forskellige faggrupper og kulturer mødes
  • Du har interesse for at opgradere dig i dit fremtidige virke. 

Om afdelingen
Afdeling for Journalistik (TI) hører under Institut for Samfundsvidenskabelige studier, Økonomi, Journalistik og Jura (SØJ) på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk.

Afdelingen udbyder to journalistuddannelser. Bacheloruddannelsen i journalistik optager bachelorstuderende i journalistik hvert andet år og masterstuderende i journalistik i det ene år. Bachelordelen er en 3½-årig uddannelse og masteruddannelsen er en 2-årig uddannelse.  Se i øvrigt vores studieordning fra 2016:  https://www.uni.gl/media/1641996/journalistik.pdf

TI har en normering på 4 fastansatte undervisere, hvor af den ene er en afdelingsleder med undervisningspligt. Derudover bruger afdelingen lokale/eksterne undervisere til de forskellige journalistiske og akademiske fag, herunder forskellige genre indenfor den journalistiske metode, , mediesprog og sociologi m.m.

Afdelingen er i en spændende, faglig udviklingsfase, og du får rig mulighed for at præge afdelingens arbejde og uddannelsens udvikling.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3: Andre relevante bilag

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Naja Paulsen på tlf. + 299 385648 eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen på tlf. nr. +299 38 56 00. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansættelsesprocedure
Institutleder nedsætter et rådgivende udvalg i samarbejde med afdelingen. Udvalget skal bistå ledelsen om at indkalde ansøgere til samtale samt forestå indstilling til ansættelse. 

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

  • Institut for Kultur, Sprog og Historie
  • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
  • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning


Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.