Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en barselsvikar til Afdelingen for børns udvikling

Har du lyst til at udvikle og implementere projekter der fremmer børns trivsel? Trives du i at navigere i udviklingsprocesser, og er omstillingsparat? Så er det dig vi søger som barselsvikar, til Meeqqat 0-18 programmet.

Barselsvikariatet vil være med mulighed for forlængelse.

Om programmet Meeqqat 0-18 år 

Det overordnede formål med Meeqqat 0-18 er, at alle børn og unge får et godt liv i trivsel og udvikling. Der arbejdes målrettet med at opnå et effektivt tværsektorielt samarbejde og en meningsfuld koordination mellem socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet.

I programmet fokuseres der på indsatser omhandlende overgange i barnet og den unges liv; overgang fra hjem til daginstitution, overgang fra daginstitution til skole og overgang fra bygdeskole til byskole (elevhjem). Endvidere arbejdes der på en indsats, hvor alle børn og unge i alderen 0-18 skal ses af en fagperson eller ressourceperson to gange årligt jf. gældende lovgivning på området. Dette fokus har til hensigt at sikre, at man gennem en struktureret, rammesat og ansvarsfordelt overlevering af relevant viden om barnet understøtter muligheden for at etablere målrettede tidlige indsatser. Indsatsområderne i programmet har til formål at styrke og kvalificere eksisterende fungerende strukturer, redskaber og indsatser i kommunen.  
Ovenstående rammebeskrivelse har dannet grundlag for at man i samarbejde med fagfolk fra Programmets pilotkommune, har udviklet og afprøvet et IT-system, der skal understøtte ovenstående processor digitalt.

Meeqat 0-18 er forankret i Afdelingen for børns udvikling.
Afdelingens overordnede målretning er at styrke indsatser på børne-, unge-, førskole og familieområdet. Afdelingen er politisk forankret under Departementet for Børn, Unge og Familier. 

Om stillingen  
Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af 2 projektledere og en faglig leder. Du vil få til opgave at udvikle  og implementere programmets indsatser i tæt samarbejde med de andre projektledere og kommunerne. Der forventes derfor at du er i stand til at arbejde i en vekselvirkning mellem selvstændige opgaver og tæt samarbejde med projektteamet, nøgleaktører i kommuner og styrelser, samt afdelingens øvrige medarbejdere. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:  

 • Udvikle og implementere indsatser der understøtter programmets formål 
 • Koordinere samarbejde mellem kommuner, styrelser m.fl.  
 • Understøtte kommunerne i lokale forankrings- og implementeringsprocessor, udarbejdelse af implementeringsmateriale mv.  
 • Udarbejde notater og fremdriftsrapporter mv. til departementet 
 • Afholde og facilitere møder og workshops 
 • Indgå i løsningen af diverse ad-hoc opgaver i samarbejde med de øvrige teams i afdelingen

Vi søger en medarbejder, der: 

 • Har erfaring med og interesse for projekt- og udviklingsarbejde 
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling  
 • Har viden og erfaring inden for førskole-, skole-, social og/eller sundhedsområdet, gerne fra en grønlandsk kontekst  
 • Har relevant uddannelse
 • Er engageret og kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationer, faggrupper og sektorer 
 • Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale. 


Arbejdstiden er 40 timer om ugen. 

Der må forventes rejseaktivitet i perioder.  

Tiltrædelsesdato: 
01.marts 2023 eller efter aftale. 


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer  
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Afdeling for børns udvikling Maliina Junge Jørgensen; maju@nanoq.gl tlf. 523286
Eller faglig leder Aviaaja Pedersen Lynge; Avpl@nanoq.gl  tlf. 346873

Ansøgningsfrist: 06.02.2023

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning