Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Pædagoger søges til Ivaaraq

Opslag
Pædagoger søges til Ivaaraq til ansættelse pr.1. marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Om Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq, Qaqortoq
Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps.
Blåafdelingen er normeret til 10 beboere og Gulafdelingen til 5 beboere.
Flere beboere er kørestolsbrugere. Alle skal have støtte, hjælp og pleje til alle daglige gøremål.
Skolesøgende børn går på Tasersuup Atuarfia.
Beboerne går til aktiviteter i Ivaaraq´s værested ”Orpigaq”.
Den fysioterapeutiske behandling og træning foregår på Ivaaraq.

Vi søger:
 pædagoger til skiftende vagter– arbejdstiden er 40 timer ugentligt. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til handicapområdet men ingen betingelse.

Om dig:

 • Du er uddannet pædagog
 • Du er selvstændig.
 • Du har interesse og gerne erfaring i arbejdet med multihandicappede.
 • Du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for multihandicappede.
 • Du er mødestabil/robust og engageret.
 • Du er udviklingsorienteret og er villig til at lære nyt.
 • Du kan være med til at præge den pædagogiske udvikling.
 • Du kan arbejde med skiftende arbejdstider.

Vi kan tilbyde:

 • Spændende og alsidigt job med mulighed for specialisering.
 • Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.
 • Indflydelse i tilrettelæggelse og udførelse af det pædagogiske arbejde.
 • Uformelt arbejdsmiljø og samarbejde med forskellige faggrupper.


Straffeattest og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Ivaaraq har modtaget en straffeattest og børneattest.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse, ren kriminel attest bedes fremsendt til:
Børneattest vil blive anskaffet fra Ivaaraq.

Yderligere oplysninger:
Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Sussi Larsen, Majavej B 1581 eller pr.mail: sussi@ivaaraq.gl eller
Telefon: +299 64 21 13 / 2

Tiltrædelse .1. marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 03.02-2023
Samtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning