Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger ny fiskerilicensinspektør

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger ny fiskerilicensinspektør

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) er en enhed under Departementet for Fiskeri og Fangst. GFLK har som hovedmålsætning at sikre at Grønlands Selvstyrets fiskeri- og fangstlovgivning overholdes. GFLK skal således monitere, kontrollere og overvåge fiskeri samt fangst og jagt på grønlandsk territorium samt grønlandsk fiskeri i internationalt farvand. GFLK indsamler og validerer fiskeridata fra alle grene af fiskerierhvervet med henblik på kontrol af kvoteoptag, levering af fiskeridata til biologisk rådgivning og til fiskeristatistik med videre.
GFLK samarbejder på tværs med flere forskellige departementer i Selvstyret og andre offentlige instanser samt med Arktisk Kommando. Ligeledes indgår GFLK i et tæt internationalt kontrolsamarbejde med de nordatlantiske kyststater samt internationale fiskeriorganisationer.
GFLK består af en fiskeriobservatørordning, en fiskeri- og jagtbetjentordning samt en administrativ stab. I alt ca. 50 ansatte. Der er etableret regionskontorer i Ilulissat og Sisimiut samt Nuuk.

Arbejdsopgaver
Varetage den daglige ledelse af GFLK med følgende hovedopgaver:

 • Sikre kontrol, monitering og overvågning af fiskeri, fangst og jagt efter grønlandsk lovgivning
 • Budgetlægning og økonomisk opfølgning;
 • Personaleadministration herunder tilrettelægning af uddannelses- og kursusmoduler;
 • Løbende opfølgning, tilpasning og effektivisering af strukturen og kontrolindsatsen;
 • Løbende tilpasning og udbygning af IT-løsninger til monitering, kontrol og overvågning i takt med ændringer i forvaltningsreglerne samt servicering af erhvervet;
 • Deltage i udarbejdelse af lovgivning til forvaltning og kontrol med udnyttelse af levende ressourcer;
 • Tilvejebringe fornøden dokumentation til brug for retslige eller anden lovmæssig reaktion på overtrædelse af fiskeri- og fangstlovgivningen;
 • Deltage eller repræsentere Grønlands Selvstyre under møder i internationale organisationer inden for kontrolopgaver og internationalt samarbejde.

Kvalifikationskrav

 • Har en relevant akademisk uddannelse
 • Har en relevant lederuddannelse og empatisk ledelsesstil
 • administrativ og ledelsesmæssig erfaring fra ansættelse i den offentlige eller private sektor, fortrinsvis i forbindelse med fiskeriet;
 • praktisk erfaring med administration af fiskerilovgivning og herunder især regler om kontrol med udøvelse af fiskeri og fangst;
 • kendskab til internationale fiskeriorganisationer og internationale regler for fiskeri og søfartsområdet;
 • erfaring med implementering og anvendelse af IT-løsninger til dataregistrering og analyseopgaver;
 • evne til at inspirere og samarbejde på alle niveauer;

Det er vigtigt for os, at du

 • Kan motivere og inspirere chefgruppen samt skabe en positiv atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.
 • At du kan sikre en kultur, der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og ”best practice”.
 • At du er proaktiv og energisk i arbejdssituationen og søger at få tingene gjort, og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.
 • Besidder en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med omverdenen.
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner-
 • Evner at agere som rollemodel og er bevidst om at du gennem dine ord, handlinger og ledelsesstil har indflydelse på hele adfærden i din specifikke del af organisationen.

Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø, og har et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt behersker grønlandsk, dansk og engelsk på forhandlingsniveau.

Der henvises til ledelsesgrundlaget, se linket neden for
Ledelsesgrundlag (naalakkersuisut.gl)
Du vil indgå i chefgruppen i departementet.

Rejseaktivitet
Der kan forventes nogen rejseaktivitet til stillingen.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning