Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Tilioq søger en Sekretariatsleder

Har du stærke kompetencer og erfaring inden for personaleledelse samt service og administration? Har du interesse for handicapområdet, projektarbejde og politisk lobbyarbejde? – Så kunne vi måske være arbejdspladsen for dig!

Handicaptalsmanden Tilioq arbejder dagligt med at sikre og fremme mennesker med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Vi har store ambitioner om at skabe forandringer, der gør Grønland til et mere inkluderende samfund. Vi søger en engageret og serviceminded sekretariatsleder med kompetencer og erfaring inden for ledelse med et indgroet service-gen.

Generel jobbeskrivelse
Sekretariatslederen udgør med sin erfaring og baggrund en stærk støtte for Handicaptalsmanden og sekretariatets daglige virke. Sekretariatslederen er ansvarlig for den daglige ledelse af sekretariatets medarbejdere og strukturering af sekretariatsopgaver. Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention, arbejder Tilioq på at sikre og fremme mennesker med handicaps interesser, muligheder og ligestilling i Grønland. Sammen arbejder vi for at skabe konkrete resultater for mennesker med handicap. Du vil – i tæt samarbejde med Handicaptalsmanden – skulle stå for gennemførelse af Tilioqs vedtagne strategi og mission.

Vi er et lille team, der hver har vores opgaver og projekter, men som styrker og inspirerer hinanden, der hvor det giver mening. Handicaptalsmandens sekretariat udgør pt. fire ansatte inklusive sekretariatslederen, og der er planer om at udvide med mere personale i 2023.

Tilioq er beliggende centralt i skønne Sisimiut, hvor Sekretariatslederen vil have sit primære arbejdssted. Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Rollen er nyoprettet, så du har god mulighed for selv at påvirke og udfylde dine daglige rammer og virke.

Primære arbejdsopgaver/ kompetencer

 • Daglig personaleledelse af medarbejdere og ledelse af sekretariatets opgaver, herunder faglig udvikling af og sparring med institutionens medarbejdere.
 • Strategisk udvikling af institutionens arbejde i tæt samarbejde med Handicaptalsmanden.
 • Økonomistyring, budgetudarbejdelse og -opfølgning, herunder personale- og lønadministration.
 • Kvalificere arbejdet i sekretariatet og direkte servicering af Handicaptalsmand.
 • Bidrage aktivt til handicapinstitutionens politikudvikling inden for handicapområdet.
 • Projektarbejde generelt, blandt andet med fokus på tiltag til at fremme retssikkerheden for mennesker med handicap samt generel forbedring af oplysnings- og vidensniveauet i samfundet inden for handicapområdet.
 • Kommunikationsopgaver, herunder kontakt til pressen og via Tilioqs sociale medier.


Din profil
Du har en klar lederprofil og interesse for menneskers udvikling og trivsel. Du er resultatorienteret, arbejder struktureret og systematisk samt har styr på processer og arbejdsgange. God til at motivere kollegaerne og bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø, og må meget gerne have erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation (fx interesseorganisation, NGO eller departement) samt kendskab til det grønlandske samfund og kultur.

Aktuel viden inden for handicapområdet i Grønland, social-, uddannelses- eller sundhedsområdet er en klar fordel, men ikke et krav.

Da vi er en mindre organisation, hvor forventningerne til tider kan være høje fra både offentlighedens og politisk side, er det vigtigt, at du kan trives og kan begå dig i et alsidigt miljø med mange bolde i luften og en dagligdag i højt tempo.

Vi håber derfor, at du

 • Har minimum 2 års ledelseserfaring og gerne uddannelse inden for personaleledelse.
 • Har en samfundsfaglig eller anden relevant baggrund – gerne på akademisk niveau (ikke et krav).
 • Har erfaring med økonomisk forvaltning, personaleadministration og sekretariatsbetjening.
 • Er struktureret og vant til at have ansvar for omfattende processer.
 • Kan kommunikere budskaber klart og tydeligt – både i pressen, på de sociale medier og i telefonen.
 • Behersker grønlandsk, dansk og gerne engelsk.


Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende og varierende stilling med stort ansvar, faglige og personlige udviklings­muligheder. Du får mulighed for at påvirke udviklingen på området og stillingen, hvor du har stor indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis. Vi har i Tilioq et fagligt og inspirerende miljø, hvor du samarbejder med engagerede og kreative kollegaer om meningsfyldte, spændende og meget varierende opgaver. En arbejdsplads, der er til for at skabe konkrete resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau.

Som arbejdsplads værner vi om et velfungerende arbejdsmiljø og godt kollegaskab på tværs. Tilioq ønsker at bidrage til god balance mellem arbejds- og privatliv bl.a. gennem mulighed for hjemmearbejde og fleksibel arbejdstilrettelæggelse. En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt – og hvor du gør en stor forskel for andre mennesker.

Generelt om løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, så fastsættes disse i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en arbejdstid på 40 timer ugentligt. Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Tiltrædelsesdato sker efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen, tlf. +299 262871 eller E-mail: anja@tilioq.gl

Send din ansøgning vedlagt CV og udvalgte relevante dokumenter til anja@tilioq.gl senest søndag den 29. januar 2023 – ansøgninger og samtaler håndteres løbende og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Vi opfordrer alle kvalificerede og interesserede uanset handicap, alder, køn, race, religion, seksuel orientering eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Tilioq på vores hjemmeside: https://tilioq.gl/da/

Om Tilioq
Tilioq – Handicaptalsmandsinstitutionen er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ledes formelt af Handicaptalsmanden.

Tilioq opgaver er defineret af lovgrundlaget og består blandt andet af råd- og vejledningsopgaver, dataindsamling, vidensindsamling og formidling, monitorering af lovgivning og praksis i forhold til FN’s Handicapkonvention, samt ikke mindst at sætte personer med handicaps vilkår til debat, både på baggrund af aktuelle sager og på baggrund af den viden, som samles i Tilioq.

Rettighedsinstitutionen har kontor i det naturskønne Sisimiut og er en selvstændig enhed under Departementet for Børn, unge og familier. Tilioq er en arbejdsplads, hvor der altid er mange ting i gang og hvor man skal kunne reagere hurtigt, når den politiske dagsorden eller pressefokus skifter. Du skal være indstillet på at være fleksibel og skal brænde for arbejdet med at forbedre personer med handicaps vilkår. Der er stærkt fokus på rettigheder samt Tilioqs værdisæt og vision om et liv med lige muligheder for alle. Herigennem støtter vi op om borgernes retssikkerhed.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning