Gå til hovedindhold
186

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Departementschef til Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.
Organisationen
Vi er et departement med cirka 45 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger og er en arbejdsplads der beskæftiger os med mange spændende og uhyre vigtige samfundsudfordringer, hvor dialogbaseret samarbejde med det omgivende samfund og organisationer, samt engagement, er en forudsætning for høj trivsel og arbejdsglæde.
Departementet varetager udarbejdelse af strategier og sektorpolitikker på social-, arbejdsmarkeds- og indenrigsområdet og udarbejder forslag til og administrerer love, bekendtgørelser og forordninger vedrørende ressortområderne.
Under departementet hører endvidere følgende uafhængige enheder, hvor der ikke er rekursadgang: 1) Ældretalsmanden, 2) Tilsynsenheden/Nakkutilliinermik Ingerlatsivik som fører socialt tilsyn, samt 3) Kommunernes Tilsynsråd.
Departementet har ligeledes tæt samarbejde med Kommunernes Majoriaq Centre og Brancheskolerne, som styres via resultatkontrakter.
Du vil som departementschef få en central rolle i forhold til at understøtte og sikre at Naalakkersuisuts og Inatsisartuts generelle politiske målsætninger og konkrete beslutninger udmøntes inden for ressortområderne.
Ansvarsområder
Departementschefens hovedopgaver er at varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe, samt at rådgive Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender inden for departementets ansvarsområder.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:
• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse
• Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
• Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
• Ledelsen af departementet, herunder:

 • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
 • Personaleadministration og udvikling
 • Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse
 • Faglig udvikling
 • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter


Kvalifikationer
Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:

 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
 • Et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
 • Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe resultater
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
 • Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Som person er du resultat – og problemløsningsorienteret og vægter lokal forankring og bæredygtige løsninger højt
 • Du er samarbejdsorienteret, lyttende, er robust og har flair for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Er struktureret og har kendskab til lovgivningsprocesser
 • Dine kompetencer og erfaringer gør at du kan varetage opgaven fra dag ét.Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav mv. refererer departementschefen til departementschefen i Formandens Departement.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår for 4 år, snarest eller efter aftale. Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39. Lønnen med åremålstillæg i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2022 94.379 kr. pr. md. og årligt 1.132.554 kr. plus pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.  

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag kan vedhæftes. Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Simigaq Broberg på sbro@nanoq.gl
Har du spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen, kan du kontakte Managing Partner Jan Mørch Pedersen på jan@jobs.gl eller telefon +299 538 708/+45 5431 0600
Ansøgningsfristen er den 3. januar 2023 klokken 12.00.


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning