Gå til hovedindhold
150

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Dronnings Ingrids børnehave Tasiilaq

Dronning Ingrids børnehave I Tasiilaq søger en pædagog til en souschefstilling.

Dronning Ingrids børnehave er normeret til 40 børn, fordelt på 2 stuer, hvor du vil blive tilknyttet den ene af stuerne.

Der er ud over leder ansat 3 personaler på hver stue og derudover 1 rengøringsassistent og 1 køkkenassistent. Personalet er dels socialmedhjælpere og medhjælpere.

Åbningstiden er fra klokken 07.00-17.00.

Vi arbejder ud fra Inasit-/lov nr. 16 af 03. dec. 2012, om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen samt

Kommuneqarfik Sermersooq forvaltning Børn & Skole Vision og Mission.

Vi har børnene i centrum og fokus på et godt arbejdsmiljø med ansvar, respekt og tillid. Det er vigtigt for os at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med voksne, der er nærværende og positive.

Ud over det daglige arbejde med børnene er du som souschef med til, sammen med personale og leder at sætte de pædagogiske rammer for huset og kan også have administrative opgaver.

 

 

Vi tilbyder:

 • Et hus med 40 fantastiske børn.
 • Engagerede kollegaer og et varieret nærområde og omgivelser vi gør stor brug af
 • Stor mulighed for indflydelse på hverdagens indhold og pædagogik
 • Stor mulighed for at byde ind med din faglige viden og erfaring
 • En dejlig børnehave som har eksisteret i 62 år, men stadig er i udvikling
 • Et tæt samarbejde med din leder, kollegaer og forældre.
 • Tværfagligt samarbejde med de andre børnehaver og skolen.

 

 

Vi forventer at:

 • Du er uddannet pædagog.
 • Er omsorgsfuld, stabil og fleksibel.
 • Er fysisk robust og har lyst til/kan deltage i det pædagogiske arbejde såvel inde som ude.
 • Kan tage ansvar, initiativ og følge op på egen hånd.
 • Kan rumme forskellighed og have overblik.
 • Kan varetage administrative opgaver og kan arbejde med IT.
 • Kan tager lederansvar når leder er fraværende.
 • Kan formidle din pædagogiske viden og erfaring til både personale og forældre, både på skrift og i tale.
 • Kan samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
 • Kan og vil tage både de gode men også de svære samtaler.
 • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel.

Tasiilaq har en fantastisk natur med mulighed for mange forskellige naturoplevelser ex. vandreture, jagt, fiskeri, hundeslædekørsel med mere. I byen findes er der hal og træningsfaciliteter, fodboldbane, skibakke med lift, dagligvarebutikker, skole, fritidsklub for de større børn og selvfølgelig daginstitutioner.

 

 

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt:

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til lederen Gine Sø Madsen på tlf. nr. 367891 eller e-mail: gsma@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 890-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 23. december 2022

Søg denne stilling