Gå til hovedindhold
186

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser og Ligestilling søger 1-2 økonomer med interesse for økonomiske analyser, regnskab og databehandling

Departementet for Finanser og Ligestilling søger 1-2 økonomer med interesse for økonomiske analyser, regnskab og databehandling
Kan du bidrage med stærke analytiske kompetencer og gode samarbejdsevner – ønsker du at sætte tal bag de politiske beslutninger, og trives du på en arbejdsplads, hvor faglighed og udvikling prioriteres højt – så søger vi medarbejdere til Afdelingen for Økonomisk Planlægning.

Om jobbet
Departementet for Finanser og Ligestilling søger en til to medarbejdere med en skarp pen og god talforståelse, som med høj kvalitet kan udføre økonomiske analyser og bearbejdelse af tal. Du skal understøtte beslutninger i form af analyser samt medvirke til at udarbejde grundlaget for finansloven. Du skal kunne udføre selvstændige analyseprojekter inden for bl.a. offentlige udgifter, ændringer af skattelovgivningen eller sociale ydelser. Det vil være et job med kvantitativt arbejde, hvor der forventes en høj grad af dataanalyse.
Du bliver en del af et fagligt stærkt hold, der har et fælles mål om at sikre god økonomisk planlægning og solidt beslutningsgrundlag for de politiske beslutninger. Stillingen vil kunne tilpasses din enkelte profil, men det forventes at arbejdsopgaverne bliver inden for områderne budgetlægning af finansloven, regnskabsanalyse, konsekvensberegninger af skatte- eller ydelsesændringer.

Dine arbejdsopgaver
Opgaverne går fra overordnet økonomisk planlægning til detaljeret analyse samt håndtering af politiske sager. Mulige arbejdsopgaver er listet herunder, men de vil kunne tilpasses din profil:

 • Analyse af data
 • Budgetlægning i forbindelse med finansloven
 • Gennemføre økonomiske analyser og konsekvensberegninger af skatteændringer og ydelsesændringer
 • Udgiftsanalyser
 • Udvikle økonomistyringen i Selvstyret
 • Brug af holdbarhedsmodel udarbejdet af DREAM
 • Håndtering af politiske sager, herunder høringer og § 37 spørgsmål
 • Tværgående samarbejde, herunder opgaver i forhold til EU og Grønlands Økonomiske Råd
 • Bidrage i forbindelse med udarbejdelse af økonomiske udgivelser
 • Og efter behov deltage i departementets øvrige opgavevaretagelse

Vi forventer, at du:

 • Har relevant en samfundsvidenskabelig uddannelse med hovedvægt inden for økonomi
 • Har gode formidlingsevner på skrift og i tale
 • Har en stærk analytisk profil, og gerne erfaring med relevante IT-analyseværktøjer
 • Har kendskab til databehandling, her er det en fordel med kendskab til programmet R
 • Har arbejdet med Prisme eller andet Microsoft AX-system, hvilket ses som en fordel
 • Har erhvervserfaring, særligt fra en politisk styret organisation, hvilket anses som en væsentlig fordel
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt forståelse for grønlandske samfundsforhold, hvilket ses som en absolut fordel
 • Som minimum behersker engelsk på højt niveau.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • At blive en del af et godt fagligt miljø med fokus på gensidig feedback og kort vej til handling
 • At komme tæt på det politiske niveau
 • Varierede og tværgående arbejdsopgaver
 • Høj grad af indflydelse inden for den overordnede målsætning
 • En uformel omgangstone

Om os
Departementet er en del af centraladministrationen, som er underlagt Naalakkersuisut. Kernen i vores arbejde er politisk økonomi. Departementet har aktuelt 32 medarbejdere fordelt over flere afdelinger omfattende økonomi, jura og landsplanlægning. Under departementet er tilknyttet Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik.
Vores hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling samt koordinering af den finanspolitiske dagsorden. Vi står for udarbejdelse af bevillings- og skattelovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejde med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingerne besættes som udgangspunkt som AC-fuldmægtige. For kandidater med relevant uddannelse samt væsentlig relevant erfaring kan ansættelse som special-/chefkonsulent eventuelt komme på tale.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Emil Garney på tlf. +299 34 51 62 eller e-mail egar@nanoq.gl.
Har du spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen, kan du kontakte Managing Partner Jan Mørch Pedersen på jan@jobs.gl eller telefon +299 538 708/+45 5431 0600
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 9. januar 2023 kl 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i midten af januar 2023, og gerne løbende, med henblik på tiltrædelse den 1. marts 2023 eller efter aftale.
Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer incl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante udtalelser, anbefalinger og referencer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning