Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Geografi- og biologiunderviser søges til Campus Kujalleq, Qaqortoq, Sydgrønland

GUX v. Campus Kujalleq i Qaqortoq søger en underviser i geografi og biologi, der sandsynligvis ville skulle kunne undervise både på Campus Kujalleq’s EUD- og gymnasieafdeling. Vi ønsker naturligt nok og så vidt muligt at foretage fastansættelser, men tidsbegrænsede ansættelser på 1 års varighed vil også kunne indgå i besættelsen af stillingerne.

Tiltrædelse vil være med virkning fra 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale. På vores nyrenoverede gymnasieskole vil du komme til at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk skole sammen med vores nuværende engagerede undervisere og øvrige medarbejdere.
Størsteparten af vores elever bor på kollegier rundt omkring i Qaqortoq, hvilket bevirker, at vi på mange måder har et kostskolelignende miljø omkring vores uddannelser på GUX og Campus Kujalleq. Det er derfor også af betydning, at du ikke bare ser dig selv som underviser, men også en medarbejder, hvor andre arbejdsopgaver kan være en del af din ansættelse. Det vil desuden være et ekstra plus, hvis du behersker såvel grønlandsk som dansk.

Vi forventer:

  • At du som udgangspunkt har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende uddannelse og gerne i mere end et gymnasiefag.
  • At du er aktiv deltagende i skolens pædagogiske udviklingsarbejde med kollegaer og tillige formår at møde eleverne, der hvor de er, med en anerkendende tilgang.
  • At du om muligt har undervisningserfaring og også fuld undervisningskompetence (gymnasialt pædagogikum) i dine fag.
  • At du kan varetage undervisning og eksamination på alle årgange og niveauer i faget.
  • At du kan og vil engagere dig i din række af aktiviteter vi tilbyder vores elever og som er placeret i og uden for den normale undervisningstid.

Vi tilbyder til gengæld:

  • Et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø.
  • Et stærkt fagligt arbejdsmiljø, hvor aktionslæringsprojekter og andre former for individuel og kollektiv udvikling vil være en del af din professionelle hverdag.
  • Kendskab til det gymnasiale område og i særdeleshed kendskab til Grønland og den grønlandske gymnasieuddannelse vil være en fordel. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.

Du vil formentlig blive midlertidig indkvarteret i en vakantbolig ved din tiltrædelse. Det er svært at forudse, hvor lang tid vakantopholdet kan vare, da det afhænger af flere faktorer, vi som institution ikke nødvendigvis er herre over.

Ansøgningsfrist vil være onsdag d. 30. december 2022 kl. 12:00 (I Danmark kl. 16:00)
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fungerende rektor Jonbert Davidsen på e-mail jd@cak.gl eller telefon +45 54 32 47 40.
Der findes endvidere oplysninger om skolen/uddannelsen på vores hjemmeside www.cak.gl samt på www.iserasuaat.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning