Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Leder til plejehjem Utoqqaat Illuat

Vi søger en engageret og stabil leder til plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk.

 

Plejehjemmet Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældreinstitutioner og er beliggende i centrum af Nuuk.

Plejehjemmet består af 5 afsnit, og har blandt andet separate afsnit forbeholdt demensramte samt borgere i aflastning.

 

Vi søger en leder, som brænder for personaleledelse, en velfungerende drift og et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Som leder af Utoqqaat Illuat vil du stå i spidsen for driften af plejehjemmet og du vil til dagligt skulle indgå i samarbejde med blandt andre teamkoordinatorer, kliniske assistenter og en sygeplejerske. Du skal altså trives i et arbejdsmiljø med mange forskellige fagligheder og opgaver.

 

Vi forventer, at du kan lede og motivere personalet til at gøre

en forskel for beboerne og deres pårørende. Det er derfor vigtigt, at du som leder er synlig på plejehjemmet og går foran med god ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel.

 

Om arbejdspladsen
Plejehjemmet Utoqqaat Illuat har samlet 46 pladser. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i holdskift. Personalet i Utoqqaat Illuat har bl.a. følgende uddannelser: sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, sygeplejerske samt et antal ufaglærte. Udover de fem afsnit er der også et vaskeri, et køkken samt en pedelfunktion. I alt vil du som leder stå i spidsen for ca. 80 medarbejdere.

 

Vi vægter synlig og nærværende ledelse, hvorfor vi på tværs af hele kommunen har fokus på lederudvikling samt personlig udvikling af medarbejdernes kompetencer. Endvidere tager arbejdet omkring vores ældre medborgere udgangspunkt i kommunens ældrepolitik som du kan finde her sammen med kommunens øvrige retningsgivende dokumenter:

 

https://sermersooq.gl/da/politik-indflydelse/politikker-strategier/

 

Utoqqaat Illuat er altså en stor og spændende arbejdsplads, hvor vi skaber plads til hinanden, arbejder for beboeren i centrum og efterstræber at vores værdigrundlag skinner igennem. Samlet set tror vi på, at nærvær, godt samarbejde, gensidig respekt, glæde, loyalitet og god kommunikation skal ses og mærkes.

 

 

Kvalifikationer

 

∙ Du er sundhedsfagligt uddannet eller med anden relevant videregående uddannelse indenfor det sundhedsfaglige arbejdsområde

∙ Du har praktisk erfaring indenfor ældreområdet generelt og gerne ledelseserfaring

∙ Du har gode samarbejdsevner, og en vilje til at skabe forandring og udvikling

∙ Du skal kunne tænke kreativt og positivt

∙ Du leder med nærvær, rummelighed og respekt for andre

∙ Du skal kunne sikre at beboerne passes og plejes efter gældende lovgivning samt retningslinjer

∙ Du skal kunne lede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, faglærte såvel som ufaglærte

∙ Du formår at omsætte dine og medarbejdernes mål til virkelighed

∙ Du kan bevare overblikket og være tovholder for samarbejdet mellem afdelingerne

∙ Du har overblik over budget og økonomi

 

Vi tilbyder

 

∙ Muligheden for at styrke og udvikle plejen for vores ældre medborgere

∙ En hverdag, hvor ikke to dage er ens

∙ Gode muligheder for sparring med andre lederkolleger

∙ Tæt samarbejde og sparring med fagchefen på området

∙ Mulighed for personlig og faglig udvikling

∙ Mulighed for samarbejde med engagerede og dygtige medarbejdere

 

Lederen refererer direkte til fagchefen for Ældreområdet.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Arnannguaq H. Christensen, tlf. +299 36 81 42 eller + 299 52 99 32 eller e-mail: arch@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 860-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 12. december 2022

Søg denne stilling