Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Socialhjælper til børnehaven Umiaq

Der søges en interesseret og engageret pædagog, der kan arbejde i børnehaven ”Umiaq”.

I børnehaven “Umiaq” vægter man at arbejde ud fra et barns status og man udfører arbejdet med grundlag i Lev Vygotsky og Maslows behovs pyramide. Man stiler efter at skulle realisere børns visioner og tanker. Man stiler efter at opnå at børn bliver nysgerrige, robuste, sunde og glade.

 

 

Vi har følgende kendetegn:

Værdisæt:

  • Nærhed
  • Forståelse
  • Åbenhed
  • Medansvar
  • Respekt
  • Tillid

 

 

Børnehaven ”Umiaq” har følgende værdisæt:  

· Køre udviklingsskabende pædagogisk arbejde

· Man vægter at skulle gøre brug af naturen i forbindelse med udviklingsarbejde med barnet

· Børnenes skal respekteres omkring deres personlighed og forskellighed og de skal involveres i beslutnings sammenhænge

· Man skal anvende anerkendende pædagogik

· I forbindelse med arbejdet med udvikling af barnet skal man sikre at barnet har trygge omgivelser

· At have åbent blik over for børnenes individuelle personlighed

· At man vægter samarbejdet med brugerne

· At man arbejder og tager brugernes ønsker seriøst

· At man er nem at samarbejde med og er nem at komme i kontakt med

· At man sammen med de andre medarbejdere arbejder med grundlag i de opgaver der udstikkes

· At man er engageret I at skulle udvikle børnene

 

 

Man vil tilbyde følgende:

· At man tilbyder at medarbejderne kan videreudvikle sig

· I forbindelse med mulige forhindringer omkring arbejdet, skal man samarbejde med ad læsningsarbejdet i fællesskab

· Gensidig tillid, tillidsfuldhed og indbyrdes respekt indbyrdes 

· At man tilbyder muligheder for kompetence udvikling/kurser og læring

· Smed udgangspunkt i, hvad man møder på vejen, give mulighed for at kunne komme ud med de frustrationer m.v., man måtte komme igennem.

 

 

Børnehaven “Umiaq” ligger i bydelen Nuussuaq.

Man vægter et tæt samarbejde i forståelse indbyrdes. Man arbejder for at sikre at man er imødekommende og delagtiggørende.

 

 

Vi forventer:

· At man er pædagoguddannet

· At du har et vågent øje til at du kan fremme udvikling for det enkelte barn og børnene samlet.

· At har et vågent blik for hvad et barn skal udvikles omkring

· At duk kan tilrettelægge et barns udvikling med udgangspunkt i barnets status/stade

· At du har forståelse for at kunne søge samarbejde med andre med specielle kendskab udefra

· At du er vågen og kan tage ansvar

· At du kan samtale, snakke med om pædagogiske temaer på arbejdet og realisere disse

· At du er imødekommende og nem at komme i kontakt med over for børn og brugerne og at du ikke er tilbageholdende

· At du kan realisere de mål, der er sat for børnehaven som helhed

· Du skal være en glad type

· Du skal kunne lede i hverdagen i samarbejde med medarbejdere og børn, og når der er noget, der skal rettes, skal du kunne håndtere det selvstændigt

· I forbindelse med større aktiviteter, skal du kunne snakke med om det og vise interesse

· Du skal kunne arbejde seriøst med satte mål individuelt såvel som samlet

· Du skal kunne virkeliggøre og realisere temaer fra årsplanen

·Du skal kunne samarbejde med alle kolleger

· Du skal kunne tale grønlandsk og dansk

· At du har ansvarsfølelse i dit arbejde og kan være med til at påvirke og gøre en forskel

· Du skal være åben for forandring og være selvstændig

· Du skal have respekt for tider

· Du skal være nem at skulle rette henvendelse til/munter/glad/imødekommende

· Du skal kunne tage udfordrende opgaver op

· Stabil som person

 

 

Børnehaven har sammenlagt 40 børn, som er fordelt i 2 stuer og man arbejder ud fra landstingslov nr. 16 af den 3. december 2012.  

Der er i alt 10 voksne medarbejdere, hvoraf 2 er afsat til at arbejde med 2 handicappede børn.

Børnehaven er beliggende i bydelen Nuussuaq. Børnehaven åbner kl. 07.00 om morgenen og lukker kl. 17.00. Udover arbejdet afsættes der månedlige møder med personalet og der kan afholdes flere møder efter behov, der kan afholdes uden for normal arbejdstid. Medarbejderne har forskellige mødetider.

Man vægter at brugerne mødes personligt og forstående. Man arbejder efter at man i hverdagen er imødekommende og delagtiggørende.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nukârak` Olsen på tlf.nr. 366890 eller e-mail: nuol@sermersooq.gl.

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der er ingen bolig tilknyttet stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 848-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 6. december 2022

Søg denne stilling