Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Socialmedhjælper til Apisseq

Apisseq er aldersintegreret institution, med 12 børn på hver af vore 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vore 3 børnehavestuer. I alt er der 69 børn. Din daglige placering vil være hos Aajukkut, som er stuen med børn fra 1½-3 år.

 

 

Institutionens formål:

 • At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde.
 • At give plads til initiativ.

Apisseq er åben i hverdagene i perioden kl. 07:00-17:00.

 

 

Vi forventer at du:

 • er uddannet socialmedhjælper, med fokus på det faglige.
 • har lyst til at skabe et kreativt miljø for børnene.
 • tør tage ansvar.
 • tør tage initiativ.
 • har overblik.
 • er ærlig.
 • vil samarbejde på tværs i huset.
 • har fokus på overgang mellem vuggestue og børnehave.

 

 

Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag.

 

 

Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først ske, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra politiet.

Børneattesten kan indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvorimod straffeattesten skal indhentes af den vedkommende selv hos politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 832/22 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:
HR-afdelingen: tlf. +299 367000 eller Leder af Apisseq: Jesper Andersen +299 366820.

Ansøgningsfrist: 12. december 2022

Søg denne stilling