Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesinspektør til videregående og efteruddannelser

Genopslag
Grønlands Handelsskole søger uddannelsesinspektør til efteruddannelser og kursusforløb

Brænder du for uddannelse? Har du viden om videregående uddannelser og har erfaring fra det merkantile område? Og kan du understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse, og sikre at dimittender fra Niuernermik Ilinniarfik har de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger? Så er det dig vi søger.

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række erhvervsrettede og praktikbaserede uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Niuernermik Ilinniarfik er inde i en udviklingsfase med fokus på nye tilbud, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at matche erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft. De videregående uddannelser omfatter blandt andet bachelor- og akademiuddannelser samt uddannelser inden for det finansielle område.


Dine opgaver
Som uddannelsesinspektør får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre vores efteruddannelser og længerevarende kursusforløb, og derfor er det vigtigt, at du er grundig og har fokus på præcision i dit arbejde. Arbejdet kræver at du er tålmodig og forstår at skabe tillid i de rammer du arbejder indenfor. Som uddannelsesinspektør vil du få ansvaret for at studerende og kursister har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, hvor der er sammenhæng i undervisningen på tværs af faggrænser.

Som uddannelsesinspektører vil du indgå i et team, hvor arbejdsområdet spænder vidt fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser.  Du er nærmeste leder og kontaktperson for de undervisere interne som eksterne, der primært er tilknyttet dit uddannelsesområde. Du vil indgå i faglig sparring og vejledning med undervisningsteamet på dit område.

Arbejdsopgaverne består overordnet af følgende:

  • Daglige ansvar for at undervisningen og kursusforløb gennemføres efter gældende lovgivning
  • Planlægning af undervisningsforløb, herunder fagfordeling, eksamenstilrettelæggelse og skemalægning.
  • Ansvarlig for udvikling af studieordninger, uddannelsesplaner og læreplaner samt kursusforløb og efteruddannelsestilbud
  • Evaluering af uddannelser og undervisning, herunder elevtrivselsundersøgelse samt evaluering af kursusforløb og efteruddannelsestilbud
  • Bidrage til udviklingen af kommende efteruddannelser og kursusforløb.

 
Vi ønsker, at du…

  • har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse gerne med gennemført relevant pædagogikum.
  • har erfaring med uddannelsesledelse, uddannelsesplanlægning og -tilrettelæggelse, herunder særligt skemaplanlægning og timefagfordeling, eller erfaring med kursusplanlægning og afholdelse
  • Har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø
  • prioriterer og faciliterer den tætte relation og dialog med medarbejdere, studerende og elever.
  • endvidere vil gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk blive vægtet højt


Vi tilbyder
Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, der ser vores elever, studerende og medarbejdere som værende vores vigtigste ressource til at skabe innovative løsninger. Et job med faglig ledelse og med mulighed for at være med til at udvikle og effektivisere de uddannelsesmæssige processer og planlægning, der tegner skolens hverdag. Du vil få spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. februar 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som uddannelsesinspektør på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt forstander Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@ninuuk.gl

Læs gerne mere om Handelsskolen i Grønland på www.ninuuk.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist d.  5. december 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ugen efter fristens udløb.


Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning