Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Staben i Forvaltningen for Børn

AC-fuldmægtig til Staben i Forvaltning for Børn og Familie

 

 

Kan du håndtere komplekse problemstillinger og omskiftelige opgaver?

 

 

Staben i Forvaltning for Børn og Familier søger en engageret akademisk medarbejder, der sikkert navigerer rundt imellem komplekse opgaver.

 

 

Forvaltning for Børn og Familie varetager sagsbehandling og indsatser for børn og familier med særlige behov og børn med handicap samt sekretariatsbetjening. Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i alle kommunens byer. Staben, som du vil blive en del af, er placeret i Nuuk. Her arbejder vi med drift og udvikling af forvaltningen, og særligt understøtter vi direktøren og de enkelte fagchefer med, at sikre kvalitet, fremdrift, styring og overblik. I staben er der pt. 8 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, som alle refererer til stabschefen, der vil blive din nærmeste leder. Da vi er en lille afdeling, er vi også en afdeling, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faglige skel. Arbejdstrivsel prioriteres højt, og du må forvente en stejl læringskurve de første par måneder, der fordrer en naturlig faglig nysgerrighed.

 

 

Som AC- fuldmægtig i Staben under Forvaltning for Børn og Familie, vil mange af dine arbejdsopgaver bevæge sig i spændingsfeltet mellem det politiske- og det borgernære niveau. Du skal derfor trives med at arbejde selvstændigt og kunne prioritere i projekterne. Socialområdet er ligeledes komplekst, og stillingen forudsætter et analytisk blik for samspil imellem systemer, aktører, og lovgivning på hele området. Du skal hjælpe med at styrke arbejds- og sagsgangen i hele forvaltningen. Du skal blandt andet understøtte udviklingen af sociale indsatser, styrke brugen af elektronisk sags- og dokumenthåndtering og udarbejde beskrivelser af det sociale arbejde til de politiske udvalg. Samtidig vil der være løbende opgaver med at supportere forvaltningen i brugen af forskellige IT-funktioner, særligt indenfor elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH).

 

 

Om stillingen

Som AC- fuldmægtig vil du bl.a. komme til at:

∙være tovholder (brugerekspert) i sagsbehandlingssystemet GetOrganized.

∙udarbejde sagsfremstillinger til det kommunale udvalg for Børn og Familie.

∙udarbejde høringssvar.

∙udarbejde analyser, statusrapporter og evalueringer inden for forvaltningens ansvarsområder.

∙igangsætte, planlægge, afvikle og følge op på konkrete projekter.

∙være den der har blik for detaljen i forvaltningens sagsbehandlingssystem, og kan undervise i brugen af dette.

∙varetage interne kommunikationsopgaver, såsom udarbejdelse af forvaltningens interne nyhedsbrev.

∙udarbejde og revidere interne procedurer og manualer, herunder eksempelvis administrationsgrundlag.

∙Være tovholder på undervisning og seminarer i forvaltningen, og selv udarbejde undervisning.

∙udtrække og udarbejde nøgletal og lave kvantitativ analyse.

∙udarbejde områdebeskrivelser og kvalitetsstandarter for de forskellige behandlingstilbud.

 

Der er tale om en stilling med ansættelse som AC-fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erhvervsmæssig erfaring, vil på baggrund af en konkret vurdering kunne tilbydes ansættelse som specialkonsulent.

 

 

Kan du sige ja til det meste af nedenstående, så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

∙Jeg har en relevant videregående uddannelse.

∙Jeg er interesseret i det sociale område.

∙Jeg har erfaring med eller interesse for IT og brugen af ESDH-systemer.

∙Jeg er en alsidig optimistisk medarbejder, der trives med et bredt spektrum af opgaver, og som gerne kaster mig ud på dybt vand.

∙Jeg kan levere brugbare analyser indenfor områder, som jeg ikke nødvendigvis på forhånd er ekspert i.

∙Jeg har erfaring, kendskab eller interesse for de politiske og administrative beslutningsprocesser i Kommuneqarfik Sermersooq.

∙Jeg har en skarp analytisk sans og kan bevare overblikket, selv når der skal prioriteres.

∙Jeg er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt.

∙Jeg er inddragende i mit arbejde med interne- såvel som eksterne aktører.

∙Jeg evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter.

∙Jeg er en god kollega, der ønsker at indgå aktivt i hele afdelingens arbejde.

 

 

Vi tilbyder:

∙et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet.

∙muligheder for at få selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

∙en arbejdsplads med en afvekslende og fagligt udfordrende dagligdag med dygtige og engagerede kollegaer og en god og uformel omgangstone.

∙et job med gives plads til initiativ og kreativitet, og med en nysgerrig og positiv tilgang til vores opgaveløsning.

∙gode muligheder for at udvikle og bygge ovenpå dine eksisterende kompetencer.

 

 

Yderligere oplysning


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Hans Severin Berg telefon 367356 eller E-mail: sebe@sermersooq.gl.

 

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AC/DJØF eller anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 831-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 1. december 2022

Søg denne stilling