Gå til hovedindhold
150

Dette jobopslag er udløbet

Tømrerfaglærer til Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenland

Er du en dygtig snedker eller tømrer, der er så god til dit fag, at du kan undervise i det på KTI-Bygge- og anlæg i Sisimiut? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende tømrersvende?
Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det DIG, vi søger.
OBS. – der er indgået nye aftaler på området, der har medført stort lønløft.
KTI Bygge og Anlæg er en afdeling ved Teknikimik Ilinniarfik (KTI) og fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.

Om stillingen:
Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede tømre.

Vi tilbyder:

 1. et godt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt højt kvalificerede kolleger.
 2. et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde.
 3. muligheder for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
 4. erhvervspædagogisk kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
 5. en skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.

Vi forventer, at

 1. du har en relevant faglig uddannelse som snedker eller tømrer – gerne suppleret med en videregående-/teknikeruddannelse.
 2. du har erhvervserfaring.
 3. du kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau.
 4. du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
 5. har lyst til at undervise unge og voksne.
 6. du er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb
 7. At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

OM KTI
KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddanneleschef John Plambek tlf.: +299 861600 - 532824 e-mail: jopl@kti.gl
eller Inspektør Jesper Berg Severinsen tlf.+299 861636, e-mail: jese@kti.gl


 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning