Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Støtteperson til Arsarner

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret støtte til Arsarner / EMA / Børn og skoleafdeling med tiltrædelse hurtigst muligt, eller efter aftale.

 

Fritidshjem AKO / Ejnar Mikkelsenila Aluarpia /børn og skoleafdeling.

 

Afdelingen består p.t. af 3 medarbejdere Stillingen der er en fuldtidsstilling som støtteperson til kommende 1. klasse, har reference til medarbejder / Ejnar Mikkelsenila Aluarpia / Børn & skoleafdeling.

 

 

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren med at være arbejde med et barn der har brug for støtte – socialmedhjælper til at indgå i det AKO’s arbejdsbeskrivelse skal bruges og varetage en række opgaver herunder:

•     Støtte under undervisning og efter undervisning med uddannelse indenfor arbejde med børn

•     Forberedelse af barnet til kommende skolegang samt forberedelse til fritiden

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med nærmeste leder øvrige medarbejdere samt skolens kontor.

 

 

Forventninger til ansøgere:

•     Uddannet som Barne- og socialhjælper

•     Gerne med erfaringer for børn der har særlig behov

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

•     Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

•     Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

•     Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

•     Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

•     Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

•     Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

•     Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

•     Er samarbejdsvilligt

 

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jonathan Petersen på tlf.nr. 367861/580291 eller e-mail jnpe@sermersooq.gl.

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 754/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 24. november 2022

Søg denne stilling