Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Direktør til Asiaq

Vi søger en direktør med erfaring i ledelse af vidensmedarbejdere i en multikulturel organisation. Medarbejderne er engagerede og brænder for deres fagområder, derfor skal direktøren være stærk på kommunikation; men i lige så høj grad en aktiv lyttende og synlig inspirator.
Arbejdspladsen i Nuuk er præget af stor faglig bredde med inspirerende kolleger, der på et stærkt fagligt fundament samarbejder på tværs i et uformelt, projektorienteret og multikulturelt miljø.


Jobbet
Det er afgørende, at direktøren evner at forstå, understøtte og udvikle Asiaqs rolle i overensstemmelse med behov og forventninger i det grønlandske samfund.
Asiaq er på finansloven med en tilskudsbevilling, der styres via ressortdepartementet. Direktøren skal derfor have politisk flair og kunne agere i forhold til de overordnede sammenhænge, som Asiaq indgår ind. I nogle sammenhænge varetager centraladministrationen ejerrollen og i andre er det en kunde. Desuden har Asiaq egne myndighedspligter, mangfoldige forskningssamarbejder og leverer ydelser på kommercielle vilkår. Det kræver en direktør med overblik samt kapacitet og erfaring til at sikre, at Asiaq prioriterer og udfører opgaver afstemt med samfundets behov og de økonomiske rammer og underbygget af centraladministrationens forventninger.
Udover Selvstyret samarbejder Asiaq bl.a. med Nukissiorfiit, Grønlands Naturinstitut, Grønlands kommuner, Arktisk Kommando, en god håndfuld danske institutioner samt private virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner.
Asiaq står overfor et væsentligt byggeprojekt af nyt depot, værksted og laboratorier, hvor det forventes, at Direktøren repræsenterer virksomhedens behov og interesser i byggeprocessen.
Som direktør for Asiaq vil du referere direkte til departementchefen for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Vi forestiller os, at du

  • Har en uddannelse på minimum kandidatniveau, og gerne indenfor det teknisk naturvidenskabelige eller anden tilsvarende relevant uddannelse i forhold til ASIAQ´s kerneopgave
  • Kan dokumentere erfaring med økonomistyring både på selskabs-, afdelings- og projektniveau
  • Har erfaring med ledelse af forandringsprocesser med mange interessenter, gerne i en politisk ledet organisation.
  • Du skal være stærk til engelsk i både skrift og tale, da samarbejdspartnere og medarbejdere ofte kommunikerer på engelsk
  • Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og et ønske om at bidrage aktivt til at skabe vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag gennem dit arbejde.
  • Har let ved at tale og samarbejde med andre, er proaktiv og god til at finde løsninger
  • Er konstruktiv i din ledelsesstil og er med til at sikre igangsatte opgaver bliver gennemført
  • Det vil være en fordel med viden og erfaring med kommercielle kontrakter samt nationale og internationale fondsansøgninger.


Ansøgningsfrist 24. oktober 2022

   
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299583117 eller dorthe@flieshr.dk.

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef i Asiaq, Marie Larsen på tlf. +299 348821

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du finder yderligere information om Asiaq på  www.asiaq-greenlandsurvey.gl

 

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår for 4 år.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Lønnen inkl. åremåls tillæg og faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 83.631 og årligt Kr. 1.003.581.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, bolig i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning