Gå til hovedindhold
169

Dette jobopslag er udløbet

Sundheds- og Forebyggelseskonsulent til Forvaltning Børn og Skole

Sundheds- og forebyggelseskonsulent med gode formidlingskompetencer og rejselyst søges til Forvaltning for Børn og Skole

Vil du være med til at arbejde for, at børn og unge i vores kommune får de bedste forudsætninger for et godt liv? Er du god til at formidle viden til forskellige målgrupper og har du måske erfaring med at undervise? Så er du måske vores nye kollega i Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse.

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder vi for at skabe daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, der bidrager til vores børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse er en afdeling, der er blevet til på baggrund af en intern omorganisering i kommunen, og hvor vi netop nu er ved at sætte det helt rigtige hold af medarbejdere. Afdelingen arbejder målrettet for, at sundhedsfremme og forebyggelse ikke blot tænkes som isolerede indsatser, men indtænkes som en naturlig del af alle indsatser og dagligdagen på bl.a. skoler og dagtilbud.

Vores sundheds- og forebyggelseskonsulenter skal støtte op om arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på vores skoler, daginstitutioner og fritidstilbud. Emnerne spænder vidt og omfatter bl.a. mental sundhed, forebyggelse af mobning, seksuel sundhed, kost og bevægelse og rusmiddelforebyggelse.

I tæt samarbejde med bl.a. skoler og dagtilbud skal sundheds- og forebyggelseskonsulenten tilrettelægge forløb, undervisning og oplæg, der matcher de behov og udfordringer, som de enkelte områder står overfor.

Oplæg og forløb kan både være målrettet medarbejdere såvel som børn og unge ligesom de kan foregå på tværs af byer og bygder eller i en enkelt klasse.

Der kan forventes at være en del rejseaktivitet til kommunens byer og bygder udenfor Nuuk.

 

 

Ingen af os kan det hele – heller ikke dig.
Vi forventer ikke, at du allerede har viden og erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse, men at du har forståelse og interesse for områderne samt lyst til at tilegne dig ny viden herom. Og herunder, at du formår at formidle denne viden til forskellige målgrupper. Du skal kunne gå i øjenhøjde med dem, du kommunikerer med, og formidle på en inddragende og levende måde – også om svære emner.

 

 

Om stillingen
Sundheds- og forebyggelseskonsulenten vil bl.a. få til opgave i samarbejde med kollegaer:

At planlægge og gennemføre aktiviteter, forløb og undervisning i tæt samarbejde med skoler, klubber, dagtilbud og andre relevante institutioner.
 

 • At tilrettelægge forløb, arrangementer, undervisning og oplæg inden for emner såsom:
  • Mental sundhed og trivsel
  • Seksuel sundhed
  • Selvmordsforebyggelse
  • Mobning
  • Tobak/snus og rusmiddelforebyggelse
  • Kost og bevægelse
 • At sikre, at tiltag og aktiviteter planlægges med udgangspunkt i de enkelte institutioners behov, eksisterende data og forvaltningens målsætninger og fokusområder.
 • At iværksætte ad hoc oplæg eller forløb for de institutioner, der har behov – f.eks. intensive forløb for en bestemt klasse/årgang inden for et udvalgt emne.
 • At samarbejde med eksterne aktører. F.eks. politi, Paarisa, Allorfik, Sundhedsvæsen, kriminalforsorg etc.

 

 

Forventninger til dig

Vi ser gerne, at du:

 • Har erfaring med formidling eller undervisning og får energi af at tale til forsamlinger
 • Har en uddannelse som forebyggelseskonsulent eller en pædagogisk, lærerfaglig, socialfaglig, sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse
 • Har godt kendskab til grønlandske samfundsforhold
 • Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre
 • Er god til at arbejde selvstændigt og tage initiativ til indsatser i samarbejde med forskellige aktører
 • Har lyst til at rejse uden for Nuuk til kommunens andre byer og bygder (i op til 2-3 uger)
 • Behersker grønlandsk og dansk

Om afdelingen

Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne er en del af Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse i Forvaltning for Børn og Skole, herfra arbejdes der aktivt med at udvikle og forbedre sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser inden for bl.a. dagtilbud, skoler og fritidsområdet.

Organiseringen af sundhedsfremme og forebyggelse som én enhed er ny, og derfor vil forebyggelseskonsulenten blive en del af et nyt team, som gennem inddragelse af skoler, dagtilbud og klubber, skal være med til at sætte retningen for sundhedsfremme og forebyggelse i Kommuneqarfik Sermersooq.

Som sundheds- og forebyggelseskonsulent vil du få en stor berøringsflade til mange forskellige samarbejdspartnere både i og uden for kommunen.

Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse består af en udviklingschef, 3 sundheds- og forebyggelseskonsulenter og en projektkoordinator. I den daglige opgaveløsning arbejder forebyggelseskonsulenter og projektkoordinator tæt sammen med forvaltningens AC medarbejdere og fagchefer inden for henholdsvis skole, dagtilbud og fritidsområdet. Nærmeste leder er udviklingschefen.

 

 

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads

 • En plads på et ambitiøst hold, der vil skabe resultater og som brænder for at skabe bedre muligheder og mere livskvalitet for borgerne
 • Muligheden for at efteruddanne dig og tilegne dig viden om sundhedsfremme og forebyggelse
 • En arbejdsplads med stort fokus på trivsel, arbejdsmiljø og kollegialt sammenhold – det skal være sjovt at gå på arbejde.
 • En arbejdsplads med rig mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Tydelig og synlig ledelse med fokus på sparring og samarbejde
 • Spændende opgaver og en stor berøringsflade til mange aktører

 

 

For yderligere oplysninger:

Kontakt Udviklingschef Jill Hellesen, tlf. 233372 eller jish@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil ikke kunne anvises personalebolig til denne stilling.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 692/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2022

Søg denne stilling