Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

4 pædagoger til Pingajeqqad

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3- 6-årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2-årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer.
Personalenormeringen er på 22. Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00 

 

 

Vi forventer, at du er:

 • Uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Nærværende og rollemodel overfor børn og kolleger
 • Vågen overfor enkelte børns behov
 • Ærlig og åben
 • Vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang
 • Som ansat er åben overfor udvikling og er engageret og er villig til at dele
 • Loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn
 • Faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue eller børnehave.
 • Kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Loyal overfor ledelsen.

.

 

Vi tilbyder:

 • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde

 

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf.nr. 367748 eller e-mail naam@sermersooq.gl.

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 675/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022

Søg denne stilling