Gå til hovedindhold
203

Dette jobopslag er udløbet

Ombudsmanden for Inatsisartut søger cheftolk

En stilling som cheftolk er ledig med tiltrædelse den 1. januar 2023 eller efter nærmere aftale.

 

Dig
Du er fuldt dobbeltsproget og har flere års erfaring med både mundtlig som skriftlig tolkning. Du arbejder selvstændigt og udviser stor omhu og ansvarsbevidsthed. Du er i stand til at udvikle en kvalificeret og effektiv faglig opgaveløsning og -udvikling.

 

Tidligere erfaring fra den offentlige forvaltning og oversættelse af juridiske tekster vil være en fordel.

 

Jobbet
Dine primære funktionsområder vil være oversættelse af ind- og udgående samt indscannet post, oversættelse af materiale til den årlige beretning, pressemeddelelser, manuskripter m.v. Endvidere skal du foretage korrekturlæsning og rettelse af grønlandske tekster, pressemeddelelser og manuskripter til trykning. Endelig er tolkning ved samtaler med borgere en del af dine opgaver, herunder i forbindelse med ombudsmandens inspektioner og kommunebesøg m.v.

Som cheftolk vil du derudover skulle registrere, tilrettelægge, prioritere og uddelegere opgaverne på området. Du skal i den forbindelse forestå udarbejdelse af generelle administrative retningslinjer inden for området. Herunder vil du skulle beskrive fremgangsmåder ved prioritering samt løsning af og opfølgning på arbejdsopgaver, som du har uddelegeret. Endvidere vil du skulle vedligeholde kontorets paradigmer og juridiske ordliste for det stats- og forfatningsretlige område. Endelig vil du skulle instruere, vejlede og oplære nye tolke og supervisere det daglige oversættelsesarbejde.

Du vil referere til retschefen.

 

Ombudsmandens opgaver
Ombudsmanden er valgt til at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønland­ske kommuner overholder gældende ret.

 

Ombudsmanden behandler hovedsageligt klager fra borgere. Derudover tager ombudsmanden også selv sager op, for eksempel efter omtale i pressen, ligesom ombudsmanden foretager kommu­nebesøg og in­spektio­ner af institutioner. Det kan føre til kritik, eller myndighederne kan blive an­befalet at ændre deres afgørelser eller praksis.

 

Om arbejdspladsen
Vi er en lille arbejdsplads, som består af ombudsmanden, retschefen, 6 juridiske sagsbehandlere, cheftolken og en tolk samt en sekretær.

 

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden i løsningen af de samlede opgaver.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til individuel kontrakt, hvor løn og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af erfaring og kvalifikationer.

 

Vi stiller personalebolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Vi betaler for din tiltrædelsesrejse og bohaveflytning.

 

Ansøgning
Ansøgning skal udfærdiges på både grønlandsk og dansk og sendes pr. e-mail til job@ombudsmand.gl.

 

Din ansøgning med eksamensbevis og CV skal være os i hænde senest fredag den 7. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 42.

 

Ansøgere må forvente en skriftlig prøve i forbindelse med ansættelsessamtalen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos retschef Kim Blokbo på telefon 32 78 10.

 

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.ombudsmand.gl

 

Ombudsmanden for Inatsisartut
Postboks 1606
3900 Nuuk
Telefon: +299 32 78 10
E-mail: post@ombudsmand.gl