Gå til hovedindhold
203

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til forvaltning for Børn og Familie Tasiilaq

Børne- og familieområdet nyder stor politisk- og offentlig bevågenhed. Du skal kunne håndtere en hverdag med praktiske udfordringer, akutte problemstillinger og gode løsninger, der kræver fleksibilitet.

 

Organisatorisk vil du være placeret i forvaltningen for børn og familier, Tasiilaq. Din væsentligste opgave er, at sikre den organisatoriske sammenhæng imellem Myndigheds- og indsatsområdet i Tasiilaq.

 

Administrativt vil du referere til områdelederen i Tasiilaq, mens du på det faglige niveau vil referere til de respektive fagchefer i Nuuk. Du vil indgå i Forvaltningens chefgruppe og de ugentlige planlægnings- og koordineringsmøder.

 

Stillingen er til besættelse 1.oktober eller efter nærmere aftale, og stillingen forudsætter en uddannelse indenfor socialområdet.

 

 

 

Vi forventer en ansøger med:

 

∙ Lederuddannelse og ledelseserfaring, herunder ledelse i en politisk styret organisation

 

∙ Uddannelse som socialrådgiver, socialt arbejder med lederuddannelse og gerne en behandlingsmæssig efteruddannelse

 

∙ Faglig indsigt i det socialfaglige, pædagogiske og behandlingsfaglige område, herunder gældende lovgivning

 

∙ Indsigt i behandlingsmetoder, således at der kan visiteres til det rette behandlingstilbud

 

∙ Kompetence til at lede gennem ledere og derved skabe bæredygtige forandringer på sit ledelsesområde

 

∙ Strategisk tænkende og med personlig integritet og gennemslagskraft

 

∙ Løsningsorienteret og udviklingsminded

 

∙ Respektfuld og anerkendende tilgang til medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.

 

Kendskab til grønlandske samfundsforhold og det grønlandske sprog er afgørende for løsningen af de mange opgaver og udfordringer.

 

 

 

 

Dine daglige opgaver i samspil med teamleder og behandlingsleder vil være:

 

Som Afdelingsleder har du ansvaret for sammenhængen i forvaltningen myndighedsområde og foranstaltningsområde. Myndighedsområdet ledes i det daglige af en teamleder for socialrådgivere, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter og sikre den konkrete sagsbehandling. Behandlingslederen for foranstaltningsområdet har ansvaret for de konkrete indsatser som der visiteres til, herunder; Børn og Familiecentret, familievejlederne, ungerådgiverne/ungecenter, familierådgivning, familiehandling, familielejligheder, krisecenter.

 

Som afdelingsleder skal du derfor kunne håndtere kompleks lovgivning med den ene hånd, samtidig med at der er udvikling og sikker drift af de konkrete socialfaglige indsatser.

 

 

 

 

Hvad kan vi tilbyde:

 

∙ Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse

 

∙ Muligheder for at skabe varige forandringer

 

∙ Supervision

 

∙ Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling

 

∙ Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten

 

 

 

 

Særlige vilkår for stillingen

 

Efter kvalifikation og indsats vil følgende vilkår kunne enkeltvis, kombineret eller komplet bevilges:

 

∙ Månedlig individuel supervision og gruppesupervision hver 2. måned

 

∙ En årlig friferierejse

 

∙ Én time fælles motion i arbejdstiden om ugen eller deltagelse i CSR 1 time pr. uge

 

∙ En årlig inspirationstur til Nuuk med faglig sparring med kolleger fra Nuuk eller udvekslingsophold i en dansk

kommune, såfremt det lader sig gøre

 

∙ Ét årligt engangsvederlag svarende til en månedsløn

 

Der er tale om en ordning på prøve, der har til hensigt at imødekomme behov og udfordringer i børneområdet i byerne uden for hovestadet.

 

 

 

 

Yderligere oplysning:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til direktør Martha Abelsen telefon 367322 eller E-mail: mrbl@sermersooq.gl.

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Straffeattest:


Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest og straffeattest.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 657-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2022

Søg denne stilling