Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

Studiechef til Ilisimatusarfik

Studiechef til Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – søger en studiechef til tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale.

Studiechefen har det overordnede ansvar for Ilisimatusarfiks studieadministration, der består af 4 HK fuldmægtige og 2 AC-fuldmægtige, der servicerer omkring 700 studerende fordelt på 11 bacheloruddannelser og 4 kandidatuddannelser.

Studiechefen har følgende hovedansvarsområder:

 • Koordinering og udvikling af studieadministrationen ved alle Ilisimatusarfiks uddannelser
 • Administration af studerendes uddannelsesforløb, herunder studiestøtte
 • Koordinering og afvikling af eksaminer
 • Studievejledning

Studiechefens arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver for medarbejdere i studieadministrationen
 • Tilrettelæggelse af arbejdsgange og rutiner for studieadministrationen
 • Udvikle og styrke studieservice på tværs af universitetets fire institutter
 • Styrke studievejledningen, herunder karrierevejledning og brobygning
 • Sparring med og understøttelse af afdelingsledere og universitetsledelsen i studieadministrative spørgsmål
 • Produktion af data og statistik
 • Sagsbehandling og administration af studiestøtte samt den årlige optagelsesprocedure

Vi forventer, at du:

 • har en videregående uddannelse
 • har ledererfaring
 • har indgående kendskab til det videregående uddannelsessystem
 • har erfaring med sagsbehandling og fortolkning af lovgivning
 • har evner for forhandling og for samarbejde
 • har kompetencer inden for den it-understøttelse, der er relevant for dine arbejdsopgaver
 • er ansvarsbevidst og robust, har godt humør, er initiativrig og udadvendt

Der vil endvidere blive lagt vægt på:

 • Fortrolighed med administration af studiestøtte, gerne inden for det grønlandske uddannelsessystem
 • Uddannelse inden for vejledning og rådgivning eller erfaring inden for området
 • Indgående kendskab til det grønlandske uddannelsessystem - og til grønlandske samfundsforhold i det hele taget.

Vi tilbyder:

 • et spændende job med udfordringer og mulighed for både personlig og faglig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen
 • løn efter gældende overenskomst

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør Henriette Rosing, tlf. +299 385603

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning