Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Forskolelære & lærere søges til Tasiilami Alivarpi

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til skolen i Tasiilaq.

Tasiilami Alivarpi er en byskole med cirka 400 elever fordelt i 29 klasser. Der er ansat 60 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem-, ældste- og specialtrin. Tasiilaq er det største bysamfund på Grønlands østkyst med cirka 2000 indbyggere. Skolen er den største kulturbærende institution i Østgrønland.

 

 

Stillingernes indhold:Vi søger uddannede lærere/pædagoger til at indgå i skolernes lærerteam og til samtlige af skolens almene fag. Særligt fokus har vi i Tasiilaq på grønlandsk, specialundervisning i specialklasser og gerne rådgivningserfaring, være kontaktlærer i vores nye indsats kaldet ”Naasunnguaq” med særlig fokus på inklusion, IT-kompetencer gerne som vejleder samt naturfag herunder også fysik/kemi.

 

 

Vi ønsker lærere og pædagoger / forskolelærere, der:

  • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, øvrigt personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.
  • Ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel.
  • Har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolen.
  • Har empati og forståelse for, at inklusion betyder, at et hvert menneske er en berigelse for fællesskabet.
  • Vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.
  • Kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
  • Er lærer- eller pædagoguddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk men dette er ikke et krav

 

 

Vi tilbyder:

  • En spændende stilling i et skolevæsen med gode udviklingsmuligheder.
  • En åben og hjælpsom lærergruppe, og et godt netværk af kollegaer.
  • Gode muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget præg på skolen.

 

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold gældende regler.

 

 

For yderligere opslyning kontakt:

Skoleinspektør Miriam Vang, email: miwa@sermersooq.gl telefon: 36 78 28

 

Ansøgning:Ansøgning mærket med job nr. 587/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du: Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV  

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 1. september 2022

Søg denne stilling