Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia opslår hermed stilling som Socialrådgiver på børn og familieområdet i Ilulissat.

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn - unge og familieområdet i socialafdelingerne. Den nærmeste foresatte er Teamleder for børn – unge og familie afdeling for socialforvaltningen i Ilulissat.

Avannaata Kommunia Ilulissat søger sagsbehandler til børn – unge of familie med tiltrædelse 01. oktober eller nærmere aftale

 

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Fører aktivt opsøgende tilsyn med de forhold børn lever under i kommunen og underretter om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp til et barn (pga. omsorgssvigt eller handicap) eller til en gravid kvinde. Er især opmærksom på risikofamilierne og på sin skærpet indberetningspligt når det gælder situationer hvor et barn kan have behov for hjælp.
 • Modtager henvendelser og yder rådgivning der vedrører børn og unge og deres familier.
 • Foretager socialfaglige undersøgelser på børneområdet i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere i tværfagligt samarbejde.
 • Sammen med Teamleder vurderer nødvendighed for anvendelse af hjælpeforanstaltninger i henhold til Inatsisartut lov om støtte til børn, herunder tildeling af støttepersoner, anbringelser uden for hjemmet og efterværn.
 • Indstiller ansøgninger om valg af hjælpeforanstaltninger på børneområdet til teammøder. I samarbejde med Teamlederen udarbejder indstillinger om dette til tværfagligt udvalg. I samarbejde med Teamlederen samt afdelingslederen udarbejder relevante indstillinger til socialudvalg.
 • Fører aktivt opsøgende tilsyn med de børn der er anbragt i familiepleje i kommunen, herunder bidrager til at der opretholdes jævnligt kontakt med børnenes plejefamilier, og så vidt muligt biologiske forældre og andre pårørende.
 • Fører tilsyn med og fungere som sagsbehandler for de børn der er anbragte på døgninstitutioner eller befinder sig på efterskoleophold udenfor kommunen, herunder opretholder kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.
 • Iværksætter og kontrollere de tiltag der bliver aftalt i forbindelse med ophør af anbringelse (dvs. Efterværn), så der tages hånd om barnets eller den unge personers fremtid
 • I samarbejde med økonomisk fuldmægtig på socialforvaltningen ser om udbetaling af økonomisk støtte til udgifter, der følger af hjælpeforanstaltninger besluttede i henhold til børneforordningen.
 • Deltager aktivt i beredskab vedr. Seksuelle krænkelser af børn.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Tæt samarbejde med skolesocialrådgiveren i skolen samt Najorti.
 • Gennemføre børnesamtalerne.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse.
 • Vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.
 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.
 • God til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.
 • God til at efterleve organisationens og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i socialforvaltningen.
 • Erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorielt.
 • Foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.
 • Psykisk robust og god til at håndtere konflikter.
 • Systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevidst.
 • Stabil og omhyggeligt.

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet på børne- og familieområde, herunder undersøgelser og valg af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn.

Målet på langt sigt er at bidrage til større bevidsthed i samfundet om børnenes tarv og rettigheder samt forældrenes rolle og ansvar.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Straffeattest: 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Laura Rafaelsen Nielsenpr. mail lani@avannaata.gl  eller telefonisk på +299 701800. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak eller et besøg.

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer, børneattest og straffeattest sendes senest den 23.09.2022 gennem Avannaata Kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger