Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Nattoralinnguaq søger en pædagog til den nye integreret daginstitution i nærheden af naturen i Akia

Den INTEGREREDE DAGINSTITUTION NATTOQALINNGUAQ i Sisimiuts Akia med normering til 64 børn byder dig velkommen som kollega, du som er uddannet pædagog har vi behov for. Hvis din interesse om at være med til at udvikle den nye daginstitution fra begyndelsen er vakt, er det dig vi har brug for.   

 

Den daglige drift vil pågår i henhold til loven nr. 16 af 3. dec. 2012 om daginstitutioner, og vi regner med at du vil have medansvar. 

 

Det er vigtigt for vores nye kollega med pædagogisk uddannelse, at du viser stabilitet, kærlighed og tryghed for børnene, således er det ønskeligt, at du servicerer med børnene i fokus, samtidig med at samarbejde med forældrene indenfor pædagogisk tilgang. Din daglige engagement til barnet og din evne til at tænke langsigtet er værdifuldt for os.  Hvis du har erfaringer med De 7 principper når du arbejder med børn, er det dig vores kommende kollega vi finder mest værdifuld og vigtig, idet det er dig der skal i samarbejde med forældrene er den, der skal danne rammer for barnet.

 

Den nybyggede daginstitution, hvor man stadig er i gang med udenoms arealerne, blev ibrugtaget den 1. april 2022. Dermed kan du bidrage til daginstitutions værdier som stueleder, og ikke mindst være en rollemodel og være uundværligt for forældre og kollegaer.

Området for Uddannelse har som målsætning at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn.

Det forventes, at du som stuepædagog fokuserer på opnåelse af målsætninger.

Daginstitutionen har beliggenhed ved naturen og fjeldet, med gode pædagogiske muligheder, f.eks. kan De 7 principper anvendes under pædagogiske tiltag og børnenes udnyttelse af naturen er en del af visionen, du har således medansvar for udvikling af dette område.

 

Vi skal have tæt samarbejde med øvrige daginstitutioner og daginstitutionskontoret, opstart en ny daginstitution i samarbejde med daginstitutionslederen.

 

Generelt for Akia:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 64 børn, der er opdelt i 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 6:45 – 17:00.

Administration for Integreret daginstitution hører under Området for Uddannelse med daginstitutionslederen som nærmeste leder.

Arbejdsfordeling og ansvar af personalegruppen er i alt på 15 normeringer.

 

Dine kvalifikationer:

  • Du er uddannet pædagog
  • Du er ansvarsbevidst
  • Du er aktiv og engageret og nytænkende
  • Du har overblik
  • Du kan klare stressede situationer
  • Du er fleksibel, forandringsparat
  • Du er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkendende miljø
  • Du er fokuseret på forældrene og er imødekommende

 

Du skal være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Qeqqata Kommunia.

 

Vi kan tilbyde:
Akia ligger i spændende omgivelser i et helt nyt byområde tæt på fjeld og natur i med mange pædagogisk- og læringsmuligheder for børn og personale. Bygningen huser nyeste byggestil med mulighed for personaleudvikling i gode fysiske rammer og omgivelser. Qeqqata Kommunia tilbyder forskellige kurser i tæt samarbejde med PII/SPS samt MISI (PPR). Daginstitutionerne i Sisimiut hjælper hinanden med vidensdeling og udvikling af pædagogiske aktiviteter og mål.

Møder både personale / forældre samt pædagogisk udviklende emner afholdes efter kl. 17.00, de ansvarlige får tidlig fri. Fitness kan benyttes gratis, og alle der kan bidrage med særlige gode ideer indenfor arbejdsområdet støttes.

 

Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Leder på daginstitution Naja Marie Lyberth Lund nmll@qeqqata.gl

 

Det praktiske
Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.

 

Ansøgning sendes her