Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Nukariit

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

 

 

Vi vil gerne gennem vore drøftelser bane vejen for at opnå målsætningen om at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn.

 

 

Nukariit er en integreret daginstitution med plads til 120 børn fordelt med 60 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, med henholdsvis 5 vuggestuer og 3 børnehavestuer. Vi søger en afdelingsleder til vores vuggestueafdeling, som har 5 stuer med børn i alderen 0-3 år.

 

 

Personalenormeringen er på 29, og der vil være 15 personale tilknyttet denne vuggestueafdeling.

 

 

Den integrerede børnehaven ligger i den nyere bydel Qinngorput med omgivet at storslået natur.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er: At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

 • At bruge naturen som pædagogisk redskab
 • At bruge 2022 til at udvikle medarbejdere.

 

 

Vi forventer at du:

 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn
 • Vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og har erfaring inden for vuggestueområdet.
 • Du kan reflektere over personalets adfærd i forhold til børnene og er i stand til at give personalet feedback.
 • Kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du vil være en del af et nytænkende lederteam, der sætter barnet i centrum og ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Du vil være en aktiv deltager i en kommende ”forsøgsinstitution”, i forbindelse med Meeqqerivitsialak.
 • Vil vægte udendørs aktiviteter at bruge de naturlige omgivelser.
 • Er loyal over for ledelsen.

 

 

Det vil være en fordel hvis:

 • Ledelseserfaring.
 • Kan håndtere mange bolde uden at tabe overblikket
 • Har lyst til at være med til at udvikle institutionen og videreformidle dine ideer.
 • Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav
 • Dine værdier er: Tryghed, venlighed, respekt, samarbejde, leg og udvikling.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale
 • Er god til computer, og teknik.

 

 

Vi tilbyder:

 • Mange venlige og imødekommende medarbejdere, der kommunikerer direkte, vi arbejder ud fra vores værdier som er tryghed, udvikling og anerkendelse mod kollegaer, men også udøver god tone mod børn og deres forældre.
 • Vi er bevidste om at vi arbejder for Kommuneqarfik Sermersooq og er derfor samarbejdende med forsørgerne og de der har ansvaret for børnene, vi arbejder med opdragelse og udvikling for 120 børn i form af daglige aktiviteter.
 • Vi anser os selv som friske medarbejdere, som har viljestyrke og er til at regne med, desuden er vi positivt tænkende teams.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Lillian Lennert Frederiksen på tlf.nr. 366991 eller e-mail: lile@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 553/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 31. august 2022

Søg denne stilling