Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

Chef til Telestyrelsen og Radioforvaltningen

Telestyrelsen søger en chef for Telestyrelsen og Radioforvaltningen i Nuuk.

Vil du være med til at sikre erhvervslivet og forbrugerne af telemarkederne i Grønland?

Telestyrelsen overvåger udviklingen af telekommunikationsområdet, udfører statistikrapporter, udarbejder forslag til lovgivning samt vurderer forslag til vilkår og priser for teletjenester og rådgiver Naalakkersuisut på området.

Dertil kan Telestyrelsen og Radioforvaltningen føre tilsyn med koncessioner, forsyningspligt, andre tjenesteudbydere og overholdelse af Inatsisartutlov. Telestyrelsen varetager i samarbejde med Naalakkersuisut relationer til internationale organisationer og relationer mellem Danmark og Grønland i telefaglige spørgsmål.

Telestyrelsen varetager pr. delegation af Energistyrelsen/Energiministeren i Danmark, driften af Radioforvaltningen i Grønland.

Som Chef for Telestyrelsen skal du arbejde for sikre, at alle forbrugere har adgang til teletjenester. Du vil træffe regulatoriske beslutninger og medvirke til at tilpasse telereguleringen til udviklingen i markederne. Der kan til tider være en del rejseaktivitet.

Telestyrelsen og Radioforvaltningen driver selvstændige økonomisystemer og arbejder på at implementere et nyt Frekvensadministrationssystem.

Vi forventer, at du har:

 • En naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • Indsigt i økonomi og kan forestå opfølgning af Telestyrelsens og Radioforvaltningens budgetter og regnskaber.
 • En analytisk tilgang og er faglig orienteret.
 • Viden inden for eller praktisk erfaring med telekommunikationsområdet og teleregulering.
 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation.
 • En resultatorienteret tilgang og kan lide at arbejde i et fagligt udfordrende miljø.
 • Evner til at formidle i et klart sprog og har gennemslagskraft.
 • Dokumenteret ledelseserfaring.
 • Godt kendskab til og indsigt i Grønlandske samfundsforhold.
 • Gode sproglige evner.

og at du har personlige kvalifikationer til at:

 • Ledelse af en lille organisation med en normering på 9 medarbejdere.
 • Gode motiverende menneskelige egenskaber og godt humør.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Souschef Embla Kristjánsdóttir på telefon 34 54 46 eller e-mail emki@nanoq.gl, i perioden 6. til 28. august, ellers til Departementschef Ruth Lindhardt på telefon 34 54 53 eller e-mail rli@nanoq.gl.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler og at sikkerhedsgodkendelsen kan opretholdes under ansættelsen. Medsend derfor indledningsvist ansøgningen en udskrift fra kriminalregisteret. Dette kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller bestil on-line på https://politi.dk/da/straffeattest/bestil-privat-straffeattest. Selvbetjeningsløsningen forefindes kun på dansk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning