Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Fiskeri og Fangst, Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland søger dyrlæge

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Grønlands smukke natur.
 
Om stillingen:
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinær- og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som dyrlæge bliver du en del af dette arbejde, hvor du udover dine daglige arbejdsopgaver, får mulighed for at bidrage til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG.
Denne stilling vil i stor udstrækning være koncentreret omkring udførelse og vedligeholdelse af Grønlands vaccinationsprojekt af slædehunde mod hundesyge og parvovirus samt rabies. Generelt vil dyreværnsarbejde og beredskab i forbindelse med hold af slædehunde ligeledes være betydeligt.
Du refererer til Ledende Dyrlæge for Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der er placeret i Nuuk.
 
VFMG har i øjeblikket 4 fuldtidsansatte dyrlæger, 2 deltidsansatte dyrlæger og 2 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen.
 
Strukturelt er vi pt en samlet afdeling med kontor i Nuuk. Herfra dækker vi hele Grønland indenfor vores ressortområder vedrørende hold af dyr, dyreværn og dyresundhed, zoonoser, tilsyn med og rådgivning af fødevarevirksomheder, kødkontrol og andet myndighedsarbejde, eksempelvis minister- og borgerbetjening, grænsekontrol mm.
 
Som dyrlæge i Grønland skal du være god til at planlægge og administrere dine daglige arbejdsopgaver. VFMG er en lille dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver, og hvor vi som en selvfølge hjælper hinanden med at få opgaverne løst. Både i forhold til hvad der er praktisk muligt, og ud fra de gældende politiske prioriteringer.
 
Ansvarsområder:

 • Drift af det nationale vaccinationsprogram mod hundesyge og parvovirus, samt rabies, herunder afholdelse af autorisationskurser for kommunalt ansatte vaccinatører.
 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på fødevareområdet.
 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på dyreværns- og zoonoseområdet.
 • Opgaver indenfor VFMG’s aftaler med Fødevarestyrelsen i Danmark, herunder;
  • de veterinære EU Border Inspection Post aktiviteter.
 • Borgerbetjening herunder rådgivning i forbindelse med ind- og udførsel af dyr, fødevarer og trofæer.
 • Kødkontrol, herunder auditering og deltagelse i praktisk kødkontrol.
 • Bidrag til udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære arbejde i Grønland.
 • Ministerbetjening.

Om dig:
Du skal være uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) med dansk autorisation.
 
For at kunne trives i jobbet er det vigtigt at:

 • du har en god IT-mæssig forståelse, da meget af dit arbejde vil involvere VFMG’s digitale løsninger (bl.a. databasen til registrering af hundeejere, hunde og vaccinationer).
 • du har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
 • du er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere og andre myndigheder.
 • du forstår og værdsætter værdien af, at skabe personlige relationer til professionelle interessenter i lokalområdet.
 • du kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
 • du har erfaring fra offentlig forvaltning, helst på veterinær- eller fødevareområdet.
 • du aktivt og konstruktivt deltager i den videre udvikling af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.
 • du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
 • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er dansk og i mindre grad engelsk. Det er en stor fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.

 
Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.
 
Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgere uden for Grønland skal have evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Bemærk desuden, at stillingen involverer rejseaktiviteter i Grønland på egen hånd, og således skal du have mod på, at skulle navigere under disse kulturelle betingelser.
Nuuk, beliggende i Sermersooq kommune, er hovedstaden i Grønland, og er med sine 19.000 indbyggere Grønlands største by.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende dyrlæge Stella Ege Kristensen på telefon +299 345390 / +299 551997 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl (pt under opdatering).
Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes, kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 31. august 2022

Tiltrædelsesdato er 01. september 2022 eller snarest derefter.
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.
”Søg stillingen nu ”
 
Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning