Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Fagligt udfordrende stilling som Kontorchef til Skattestyrelsen

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
søger
Kontorchef

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorchef ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Revisionskontoret, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Skatter og Kontrol. Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, besvarelse af forespørgsler, generel vejledning af borgere og kolleger samt arbejdsgiverkontrol.
I det daglige vil du være ansvarlig for 19 medarbejdere i Nuuk, Aalborg og København fordelt i områderne Selskab, Personlig Erhverv og Lønmodtagerligning og KAS (kapitalafkastskat).
Arbejdsopgaverne omfatter daglig ledelse af Revisionskontoret, herunder faglig vejledning og personaleledelse.
Kontorchefen skal sammen med afdelingschefen og kontorchefen for Kontor for Kontrol sikre, at alle borgere og virksomheder betjenes korrekt og rettidigt vedrørende skatteforhold. Der vil være en række administrative opgaver forbundet med opgaverne.

Kvalifikationer:
Vi forventer at den rette medarbejder besidder en bred og dyb skattefaglig viden, naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være i dialog med andre, fungerer godt såvel i grupper som selvstændigt, kan varetage et til tider krævende arbejde, har gerne erfaring inden for området, samt har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.
Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, ligesom det er en fordel at du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Thomas Holm Jensen, tlf. 34 65 29, e-mail thoj@nanoq.gl.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.

Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 31. august 2022.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning